Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Багатокомпонентні йонні флуорвмісні розчинники [Текст] : монографія / В. В. Бугаєнко, Г. Я. Касьяненко, З. М. Проценко, Р. М. Пшеничний, І. М. Чередник ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. В. В. Бугаєнка. – Суми : ВВП "Мрія", 2013. – 230 с. 
 • Касьяненко, Г. Я.  Вплив р. Сироватки на формування хімічного складу поверхневих вод р. Псел [Текст] / Г. Я. Касьяненко, В. П. Назима // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 290–294.

2012 рік

 • Галагуз, В. А.  Високотемпературна корозія титану у флуоридних розплавах [Текст] / В. А. Галагуз, Г. Я. Касьяненко // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 184–187.
 • Федорова, В. М.  Оцінка якості та особливості формування гідрохімічного складу поверхневих вод р. Знобівка (Сумська обл.) [Текст] / В. М. Федорова, Г. Я. Касьяненко // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 206–210.
 • Назима, В. П.  Порівняльний аналіз хімічного складу поверхневих вод річок Псел та Сироватка [Текст] / В. П. Назима, Г. Я. Касьяненко // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 202–205.
 • Батура, В. В.  Роль р. Охтирка у формуванні хімічного складу поверхневих природних вод р. Ворскла [Текст] / В. В. Батура, Г. Я. Касьяненко // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 197–201.

2011 рік

 • Галагуз, В. А.  Високотемпературна взаємодія флуоридів феруму (+3) та цирконію (+4) [Текст] / В. А. Галагуз, Г. Я. Касьяненко // Матеріали регіональної наукової конференції молодих дослідників з хімії : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: В. В. Бугаєнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 33–36.
 • Касьяненко, Г. Я.  Одержання безводного FeF3 [Текст] / Г. Я. Касьяненко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 106.
 • Натура, В. В.  Хіміко-екологічний стан поверхневих вод р. Охтирки [Текст] / В. В. Натура, Г. Я. Касьяненко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 439–443.
   

2010 рік

 • Галагуз, В. А.  Синтез ферум (+3) флоуриду [Текст] / В. А. Галагуз, Г. Я. Касьяненко // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 69–73.

2008 рік

 • Вакал, Ю. С.  Моніторинг якості поверхневих природних вод басейну річки Псел [Текст] / Ю. С. Вакал, Г. Я. Касьяненко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 159–165.
 • Касьяненко, Г. Я.  Хіміко-екологічна оцінка якості поверхневих природних вод річки Вир [Текст] / Г. Я. Касьяненко, С. В. Чередніченко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 165–171.