Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Архів виконаних довідок

 • Білоус, П.  Постколоніальна рецепція української літератури періоду Київської Русі [Текст] / П. Білоус // Слово і час. – 2015. – № 3. – С. 87–90.
 • Эргономика [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / Ленинградский государственный университет ; под ред.: А. А. Крылова. Г. В. Суходольского. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1988. – 184 с.

***

 • Дмитренко, Н. И.  Предотвращение домашнего насилия [Текст] : методические рекомендации по материалам УМВД Украины в Днепропетровской области / [Н. И. Дмитренко и др.]. – Днепропетровск, 2002. – 60 с.
 • Домашнє насильство. Як захистити себе [Текст]. – Київ : Інтерграфік, 2001. – 72 с. – (Знати не зайво).
 • Семененко, А. І.  Діяльність політичних партій та громадських організацій України по утвердженню її державного суверенітету (1985–1991 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / А. І. Семененко ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 14 с.

***

 • Вовкотруб, В. П.  Теоретичні та методичні основи реалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / В. П. Вовкотруб ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 44 с.
 • Эргономика [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / Ленинградский государственный университет ; под ред.: А. А. Крылова, Г. В. Суходольского. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1988. – 184 с.
 • Береза, Л.  Формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови [Текст] / Л. Береза // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 3. – С. 46–48.
 • Міхеєнко, О. І.  Основи раціонального та оздоровчого харчування [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2013. – 183 с.
 • Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : у 2 ч. Ч. 2 : Основи гігієни та безпеки харчування / О. М. Царенко [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2004. – 278 с.
 • Авдєєва, І.  Психологічні аспекти двомовності та двомовної освіти [Текст] : за і проти / І. Авдєєва, Ж. Слюсар // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 10. – С. 18–23.
 • Алексєєва, Л.  Структура и содержание билингвального образования [Текст] : [двуязычие] / Л. Алексєєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 3. – С. 40–46.
 • Бей, Г. С.  Із західноєвропейської поезії [Текст] : творчість провансальських трубадурів, її жанрово-тематичне та стильове багатство, ідейно-художні особливості / Г. С. Бей // Зарубіжна література в школі. – 2009. – № 2. – С. 15–19.
 • Жеміоніс, І.  Моральний ідеал рицарства та література західноєвропейського Середньовіччя [Текст] / І. Жеміоніс // Зарубіжна література. – 2009. – № 21/24, червень. – С. 61–64.
 • Вілісова, І. Д.  Остап Вишня. Засоби гумору в усмішці "Моя автобіографія" [Текст] : 11 клас / І. Д. Вілісова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 22/24. – С. 19–25.
 • Горблянський, Ю.  Специфіка автобіографізму роману А. Ю. Кримського "Андрій Лаговський" [Текст] / Ю. Горблянський // Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1997. – № 5. – С. 41–47.

Сторінки