Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Клочко, Л. І.  Lexical subsystem of English. Manual [Текст] = Лексична підсистема англійської мови : навчальний посібник для студентів навч. закладів напряму підготовки "Англійська мова" / Л. І. Клочко, О. О. Теренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 99 с. – (англійською мовою). 
  • Клочко, Л. І.  Формування мовної полілінгвальної особистості студента-філолога [Текст] / Л. І. Клочко, О. В. Ігнатенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 230–237.

2012 рік

  • Клочко, Л. И.  Похвала как целенаправленное речевое воздействие [Текст] / Л. И. Клочко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 33–34.

2011 рік

  • Дорда, С. В.  English for business communication [Текст] = Англійська мова для ділового спілкування : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. В. Дорда, Р. В. Миленкова, Л. І. Клочко. – Суми : Університетська книга, 2011. – 151 с. – [Гриф надано МОН України, лист №1/11-11834.1 від 22.12.2010].
  • Клочко, Л. І.  Похвала та невербальні засоби висловлення в англійській мові [Текст] / Л. І. Клочко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 36–37.

 

2009 рік

  • Клочко, Л. И.  Высказывания похвалы в английском языке в понятиях и терминах лингвопрагматики [Текст] / Л. И. Клочко, С. В. Дорда // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 329–338.

2006 рік

  • Клочко, Л. І.  Невербальні засоби висловлення похвали в англійській мові [Текст] / Л. І. Клочко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 233–237.