Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Клочко, О. О.  Флешмоб як інноваційна технологія профілактики адиктивної поведінки [Текст] / О. О. Клочко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 225–228.

2012 рік

 • Клочко, О. О.  Актуальність підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді в науковій думці [Текст] / О. О. Клочко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 274–275.

2011 рік

 • Клочко, О. О.  Аналіз робочих навчальних програм дисциплін спеціальності "Соціальна педагогіка" з погляду відображення проблем профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді [Текст] / О. О. Клочко // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 214–215.
 • Клочко, О. О.  Основи соціального партнерства соціального педагога освітнього закладу щодо профілактики адиктивної поведінки учнів [Текст] / О. О. Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 21–23.
 • Клочко, О. О.  Соціальний педагог у системі соціального партнерства освітнього закладу щодо профілактики адиктивної поведінки учнівської молоді [Текст] / О. О. Клочко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 196.

2010 рік

 • Клочко, О. О.  Профілактика адиктивної поведінки учнів: нормативно-правовий аспект [Текст] / О. О. Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – №3 (5). – С. 211–221.

2009 рік

 • Клочко, О. О.  Актуальність проблеми адиктивної поведінки молоді в сучасній науковій думці [Текст] / О. О. Клочко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 178.

2008 рік

 • Клочко, О. О.  Актуальні гендерні й вікові аспекти ув’язнених у пенітенціарній системі України [Текст] / О. О. Клочко // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України ; Сумська обл. держ. адміністрація ; [редкол. випуску: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 288-291.
 • Клочко, О. О.  До питання реалізації стратегії соціально-педагогічної діяльності у пенітенціарній системі [Текст] / О. О. Клочко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 1]. – С. 110–116.

2006 рік

 • Клочко, О. О.  Метод освіти «рівний – рівному» як сучасна інноваційна технологія [Текст] / О. О. Клочко // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конф., 21–22 березня 2006 р., м. Суми / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 156–159.
 • Клочко, О.  Характеристика методу освіти «рівний – рівному» як сучасної інноваційної технології [Текст] / О. Клочко // «Сучасна молодь: крок у майбутнє» : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів, 17–18 травня 2006 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 224–228.

2005 рік

 • Клочко, О.  Підлітковий вік як фактор ризику наркотизації [Текст] / О. Клочко // «Сучасна молодь: крок у майбутнє» : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів і аспірантів, 18 травня 2005 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко (відп. за вип.), О. М. Полякова, О. В. Голубнича. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 134–137.