Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва [Текст] : монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [Г. Ю. Ніколаї, О. В. Лобова, В. М. Солощенко, О. О. Бондаренко, О. К. Зав’ялова, Н. М. Чернова, О. В. Москвітіна, С. А. Пилипенко, В. В. Ключко, Т. Л. Повалій, В. І. Левенець]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – 218 с. – ISBN 978-966-473-169-7.

2013 рік

  • Інтеркультурне виховання школярів засобами музичного мистецтва [Текст] : методичні рекомендації / Г. Ю. Ніколаї, Н. М. Чернова, С. А. Пилипенко, В. В. Ключко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки. – Суми : ВВП "Мрія", 2013. – 47 с.
  • Ніколаї, Г. Ю.  Ритміка [Текст] : навчальний посібник для студентів ф-тів мистецтв педагогічних ун-тів / Г. Ю. Ніколаї, В. В. Ключко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 135 с.

2010 рік

  • Ніколаї, Г. Ю.  Ритміка [Текст] : навч. посібник для студ. ф-тів мистецтв пед. ун-тів / Г. Ю. Ніколаї, В. В. Ключко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 103 с.