Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Кочубей, В. І.  Проектна діяльність як засіб створення інноваційного освітнього середовища у викладанні іноземної мови [Текст] : [спільна діяльність викладача та студентів] / В. І. Кочубей, Л. В. Грушко // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (14 травня 2014 року) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [гол. ред. О. Г. Козлова]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 354-359.

2012 рік

  • Пістун, І. П.  Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / І. П. Пістун, В. І. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2012. – 575 с. – [Гриф надано МОН України, лист №1.4/18-Г від 03.10.2007]. 
  • Пістун, І. П.  Практикум з безпеки життєдіяльності [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. П. Пістун, В. І. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2012. – 351 с. : іл. 

2009 рік

  • Кочубей, В. І.  Сучасна освіта як уміння користуватися знаннями [Текст] / В. І. Кочубей // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 105-106.

2008 рік

  • Кочубей, В. І.  Шляхи модернізації освіти України в умовах інформаційного суспільства [Текст] / В. І. Кочубей // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 133-134.

2007 рік

  • Кочубей, В. І.  Навчання упродовж життя як механізм розвитку інформаційного суспільства [Текст] / В. І. Кочубей // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 33-39.
  • Кочубей, В. І.  Приєднання України до Болонського процесу: поступ у майбутнє [Текст] / В. І. Кочубей // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 155.

2006 рік

  • Кочубей, В. І.  Приєднання України до Болонського процесу [Текст] : поступ у майбутнє / В. І. Кочубей // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конференції, (21–22 березня 2006 р., м. Суми) / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 23-25.