Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2008 рік

  • Кохан, Н.  Языковая игра в раскрытии названия научного исследования [Текст] : на примере: художественный язык ленд-арта : [сопоставительная характеристика в русском и английском языке] / Н. Кохан // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 95-98.

2007 рік

  • Кохан, Н. М.  Ленд-арт в искусстве. Категории. Перспективы [Текст] / Н. М. Кохан // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези міжнародної наукової конференції / [ред. кол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 32-34.
  • Кохан, Н. М.  Международный симпозиум ленд-арта [Текст] / Н. М. Кохан // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 49-50.