Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Колесник, Є. А.  Вивчення курсу "Вибрані питання елементарної математики" першокурсникам як засіб забезпечення наступності між ланками "школа університет" [Текст] / Є. А. Колесник // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс – 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 2. – С. 49–50.

2014 рік

  • Чашечникова, О. С.  Інноваційні підходи до підготовки майбутнього вчителя математики. Навчання елементарної математики [Текст] / О. С. Чашечникова, Є. А. Колесник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 262–270.
  • Чашечникова, О. С.  Один із аспектів формування готовності майбутнього вчителя математики до створення творчого середовища [Текст] / О. С. Чашечникова, Є. А. Колесник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 391–401.

2012 рік

  • Колесник, Є. А.  Реалізація наступності навчання в процесі вивчення вибраних питань елементарної математики на І курсі у педагогічному університеті [Текст] / Є. А. Колесник // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 90–91.
  • Колесник, Є. А.  Формування дослідницької компетентності студентів у процесі розв'язування математичних задач різними способами [Текст] / Є. А. Колесник // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2012" : матеріали міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін.; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 2. – С. 57–59.

2011 рік

  • Колесник, Є.  Підготовка студентів молодших курсів до наукової роботи у процесі вивчення дисципліни "елементарна математика" [Текст] / Є. Колесник // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали II міжвузівської науково-практичної конференції, (1–2 грудня 2011 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 40–42.
  • Мартиненко, О. В.  Про співпадання класу нескінченно диференційованих векторів самоспряженого оператора Якобі з простором ... [Текст] / О. В. Мартиненко, Є. А. Колесник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 87.

2010 рік

  • Мартиненко, О. В.  Особливості викладання математичного аналізу на першому курсі в педагогічних університетах [Текст] / О. В. Мартиненко, Є. А. Колесник // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А.А.Сбруєва. М.О.Лазарєв, В.І.Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А . С . Макаренка, 2010. – № 2 (4). – С. 193–200.

2009 рік

  • Мартиненко, О. В.  Організація навчання комплексного аналізу в педагогічних університетах [Текст] / О. В. Мартиненко, Є. А. Колесник // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 306–310.
  • Мартиненко, О. В.  Особливості викладання математичного аналізу на першому курсі педагогічних університетів [Текст] / О. В. Мартиненко, Є. А. Колесник // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конференції (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А.С.Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; [голова: Ф. М. Лиман, В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 151–152.