Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Корнус, А. О.  Промисловість Сумської області (економіко-географічне дослідження) [Текст] : монографія / А. О. Корнус, О. Г. Корнус ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 135 с. : іл. 

2016 рік

 • Корнус, А. О.  Географія: від мегабомбезної науки до другорядної шкільної дисципліни? [Текст] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 8–12.
 • Корнус, А. О.  Загальне землезнавство [Текст] : методичні вказівки до проведення лабораторних робіт та виконання самостійної роботи студентів / А. О. Корнус ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 23 с.
 • Корнус, А. О.  Радіоактивне забруднення грунтів Сумської області і його вплив на поширеність деяких захворювань [Текст] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус // Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) : Міжнародна науково-практична конференція, (20–22 квітня 2016 р.) : матеріали доповідей / МОН України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя, Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облджержадмін., Чернігівська філія ДУ "Ін-т охорони грунтів" та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, А. І. Вовк, Н. І. Дроздова та ін.]. – Ніжин : [Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя], 2016. – С. 107–108.
 • Корнус, А.  Роль картографічного методу в територіально-нозологічному аналізі [Текст] : (на прикладі серії медико-географічних карт Сумської області) / А. Корнус, О. Корнус, В. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / МОН України, Харківський Національний ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. А. Пересадько, О. О. Жемеров, А. П. Голіков та ін.]. – Харків : Харківський Національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 24. – С. 57–61.

2015 рік

 • Нешетаєв, Б. М.  Видатний географ і лісознавець [Текст] : (до 150-річчя з дня народження Г. М. Висоцького) : [вчений-грунтознавець, геоботанік, основоположник науки про ліс, уродженець Сумщини] / Б. М. Нешетаєв, А. О. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 6 : Географічні науки. – С. 3–14.
 • Корнус, А. О.  Географічні особливості розвитку четвертинного сектору економіки регіонів України [Текст] / А. О. Корнус, К. Б. Войтенко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 6 : Географічні науки. – С. 131–135.
 • Корнус, А. О.  Життєвий і науковий шлях Г. М. Висоцького (1865–1940) [Текст] : [український вчений, представник експериментальної географії, лісівник, географ, грунтознавець, геоботанік, кліматолог, гідролог, уродженець Сумщини] / А. О. Корнус, Б. М. Нешатаєв // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 3–7.
 • Корнус, А. О.  Картографування поширеності деяких видів хвороб населення Сумської області [Текст] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус, В. Д. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. А. Пересадько, О. О. Жемеров, А. П. Голіков та ін. ]. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 78–81.
 • Корнус, О. Г. Територіально-нозоологічна структура захворюваності населення Сумської області [Текст] : монографія / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д. Шищук ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Сумський державний університет, Медичний інститут. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 171 с. : карт.

2014 рік

 • Корисні копалини Сумської області [Текст] : методичні вказівки до вивчення теми з курсу "Краєзнавство" / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: А. О. Корнус, В. В. Чайка]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 27 с. : іл.
 • Корнус, А. А.  Подходы к обеспечению репрезентативности сети особо охраняемых природных территорий Украины [Текст] / А. А. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 5 : Географічні науки. – С. 40–42.

2013 рік

 • Корнус, А. О.  Географічна оцінка родючості ґрунтів Сумської області [Текст] / А. О. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 4 : Географічні науки. – С. 35–38.
 • Гладушка, О. І.  Деякі підходи до картографування гідроекологічної ситуації [Текст] / О. І. Гладушка, А. О. Корнус // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 133–136.
 • Корнус, А. О.  Охорона природи. Основи раціонального природокористування [Текст] : практикум : [навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами усіх форм навчання спец. 7.04010401 Географія*(спеціаліст), 8.04010401 Географія*(магістр)] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 39 с. 
 • Міщенко, Н. В.  Сучасні кліматичні особливості українських Карпат [Текст] / Н. В. Міщенко, А. О. Корнус // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 208–211.
 • Корнус, А. О.  Трансформація людності міських поселень Сумської області у ХХ століття [Текст] / А. О. Корнус // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 54–58.

2012 рік

 • Корнус, А. О.  Викиди в атмосферне повітря Роменського району Сумської області [Текст] / А. О. Корнус, М. М. Сеник // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 107.
 • Корнус, А. О.  Пам'яті А. М. Краснова (1862–1914) [Текст] / А. О. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 3 : Географічні науки. – С. 3–10.

2011 рік

 • Іржавська, Т. С.  Вплив нафтогазовидобувного комплексу на локальне природне середовище (на прикладі Роменського району Сумської області) [Текст] / Т. С. Іржавська, А. О. Корнус // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 330–332.
 • Корнус, А. О.  Географічний центр Сумської області [Текст] / А. О. Корнус // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 117–118.
 • Корнус, А. О.  Життя і науковий доробок професора М. І. Дмитрієва [Текст] : (до 125-річчя з дня народження) / А. О. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], 2011. – Вип. 2 : Географічні науки. – С. 3–8.
 • Корнус, А. О.  Про географічний центр Сумської області [Текст] / А. О. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], 2011. – Вип. 2 : Географічні науки. – С. 69–78.

2010 рік

 • Мовчан, В. В.  Нове екологічне ядро у Псільському екокоридорі [Текст] / В. В. Мовчан, А. О. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : [СВС Панасенко І. М., друк-ФОП Ляпощенко Л. Г.], 2010. – Вип. 1 : Географічні науки. – С. 49–57.
 • Корнус, А. О.  Геолого-геоморфологічна будова Путивльського району [Текст] / А. О. Корнус // Путивльський краєзнавчий збірник / Управління культури і туризму Сумської обл. держ. адміністрації ; Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі ; [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – Вип. 6. – С. 4–9.

2009 рік

 • Мовчан, В. В.  Дослідження лісових ландшафтів на ключових ділянках у долині р. Хорол [Текст] / В. В. Мовчан, А. О. Корнус // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [Нешатаєв Б. М., Цикін В. О., Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 65–70.
 • Корнус, А. О.  Ландшафтні екотони Лівобережного лісостепу України [Текст] / А. О. Корнус // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 192.
 • Корнус, А. О.  Ландшафти Путивльського району [Текст] / А. О. Корнус // Путивльський краєзнавчий збірник / [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2009. – Вип. 5. – С. 309–314.
 • Корнус, А. О.  Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України у ХVІІ–ХVІІІ століттях [Текст] / А. О. Корнус // Розвиток наукових досліджень 2009 : матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 23–25 листопада 2009 р. / [техн. ред. О. В. Шефер]. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2009. – Т. 5. – С. 53–55.
 • Корнус, А. О.  Національний склад населення Сумської області за переписом 1926 року [Текст] / А. О. Корнус // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації, Сумський обл. архів ; Сумське обл. історико-краєзнавче т-во "Спадщина" ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 122–126.
 • Сфера обслуговування населення Сумської області: суспільно-географічні аспекти [Текст] : [монографія] / О. Г. Корнус, К. А. Нємець, Л. М. Нємець, А. О. Корнус ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : [Редакційно-видавничий відділ ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2009. – 227 с. – (Суспільно-географічні дослідження регіонів України). 

2008 рік

 • Корнус, А. О.  Аналіз економічної складової соціогеопроцесу у північно-східних областях України [Текст] / А. О. Корнус // Розвиток наукових досліджень 2008 : матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції, 24–26 листопада 2008 р. / [техн. ред. О. В. Шефер]. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2008. – Т. 13. – С. 101–103.
 • Корнус, А. О.  Демографічний потенціал Північно-Східного регіону України [Текст] / А. О. Корнус // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2008 : матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції, 19–21 травня 2008 р. / [техн. ред. О. В. Шефер]. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2008. – Т. 11. – С. 54–56.
 • Корнус, А. О.  До питання швидкості росту ярів на південно-західних відрогах Середньоруської височини [Текст] / А. О. Корнус // Вакалівщина : до 40-річчя біологічного стаціонару СумДПУ ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / [редкол.: А. П. Вакал, Ю. Г. Вервес, Є. О. Лебідь]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 89–98.
 • Корнус, А. О.  До 180-річчя І. О. Стрельбицького [Текст] : (1828–1900) / А. О. Корнус // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 227–228.
 • Корнус, А.  Нафта, крейда, сіль та інші... [Текст] : [Надра краю] / А. Корнус // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6/8, лютий. – С. 14-15. – (Тематичний випуск).
 • Бондаренко, Г. О.  Поняття і терміни з фізичної географії [Текст] : словник-довідник / Г. О. Бондаренко, А. О. Корнус. – 2-ге вид. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 126 с. 
 • Корнус, А. О.  Склад річкової мережі та водні ресурси басейну р. Сейм [Текст] : у межах Сумської області / А. О. Корнус // Путивльський краєзнавчий збірник / [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2008. – Вип. 4. – С. 250–256.
 • Корнус, А. О.  Стійкий екологічний розвиток адміністративних районів Сумської області [Текст] / А. О. Корнус // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – С. 27–29.
 • Корнус, А.  У трьох провінціях [Текст] : [Згідно з геоморфологічним районуванням Сумщина розташована в межах Полісько-Дністровської низовини і південно-західної окраїни Середньоруської височини] / А. Корнус // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6 / 8, лютий. – С. 8–13. – (Тематичний випуск).

2007 рік

 • Усик, О. В.  Аналіз порушень кривих нормального падіння річкових долин та його роль у ландшафтознавчих дослідженнях [Текст] / О. В. Усик, А. О. Корнус // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали ІІ регіональної студентської наук. конф., 10–11 жовтня 2007р. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; редкол.: А. О. Корнус (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 54–58.
 • Корнус, А. О.  Історико-культурна спадщина сільської місцевості як об’єкт туризму (на прикладі Краснопільського району Сумської області) [Текст] / А. О. Корнус // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 236–239.
 • Корнус, А. О.  Методи і прийоми оцінки збалансованості регіонального еколого-соціально-економічного розвитку [Текст] / А. О. Корнус // Розвиток наукових досліджень 2007 : матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, 26–28 листопада 2007 р. / [техн. ред. О. В. Шефер]. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2007. – Т. 10. – С. 105–107.
 • Корнус, А. О.  Особливості ландшафтної структури басейну р. Сули [Текст] / А. О. Корнус // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 242–243.
 • Бондаренко, Г. О.  Поняття і терміни з фізичної географії [Текст] : словник-довідник / Г. О. Бондаренко, А. О. Корнус. – 2-ге вид. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 126 с.

2005 рік

 • Корнус, А. О.  Палеогеографія антропогену [Текст] : навч. посібник для студ. та магістрантів природничо-географічних ф-тів пед. ун-тів / А. О. Корнус, О. В. Бова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 70 с. 
 • Корнус, А. О.  Проект транскордонного співробітництва "Комплексне обстеження басейну р. Псел в межах українсько-російського пограниччя" [Текст] / А. О. Корнус // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 77–85.
 • Корнус, А. О.  Розвиток ландшафтознавчих ідей Г. М. Висоцьким (1865–1940) [Текст] / А. О. Корнус // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 174–177.

 

2004 рік

 • Калашник, Н. М.  Проблеми радіоактивного забруднення при розробці нафтових родовищ Сумської області [Текст] / Н. М. Калашник, А. О. Корнус // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць: [за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції м. Суми, 13–14 травня 2004 р.]. – Суми : СумДПУ, 2004. – С. 12–16.

2001 рік

 • Карпенко, К. К.  Дослідники природи Сумщини [Текст] / К. К. Карпенко, М. П. Книш, А. О. Корнус // Заповідні скарби Сумщини. – Суми : Джерело, 2001. – С. 19–27.
 • Калашник, Н. М.  Проблеми радіоактивного забруднення при розробці нафтових родовищ Сумської області [Текст] / Н. М. Калашник, А. О. Корнус // Актуальні проблеми дослідження довкілля : зб. наук. праць : [за матер. Всеукраїнської студентської наукової конференції, м. Суми, 13–14 травня 2004 р.]. – Суми : СумДПУ, 2004. – С. 12–16.

2000 рік

 • Корнус, А. О.  Польова практика з топографії [Текст] : навч. посібник / А. О. Корнус. – Суми : СумДПУ, 2000. – 50 с.