Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Корнус, А. О.  Промисловість Сумської області (економіко-географічне дослідження) [Текст] : монографія / А. О. Корнус, О. Г. Корнус ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 135 с. : іл. 

2016 рік

 • Корнус, А. О.  Географія: від мегабомбезної науки до другорядної шкільної дисципліни? [Текст] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 8–12.
 • Корнус, А. О.  Радіоактивне забруднення грунтів Сумської області і його вплив на поширеність деяких захворювань [Текст] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус // Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) : Міжнародна науково-практична конференція, (20–22 квітня 2016 р.) : матеріали доповідей / МОН України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя, Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облджержадмін., Чернігівська філія ДУ "Ін-т охорони грунтів" та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, А. І. Вовк, Н. І. Дроздова та ін.]. – Ніжин : [Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя], 2016. – С. 107–108.
 • Корнус, А.  Роль картографічного методу в територіально-нозологічному аналізі [Текст] : (на прикладі серії медико-географічних карт Сумської області) / А. Корнус, О. Корнус, В. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / МОН України, Харківський Національний ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. А. Пересадько, О. О. Жемеров, А. П. Голіков та ін.]. – Харків : Харківський Національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 24. – С. 57–61.

2015 рік

 • Озга, Т. М.  Економіко-географічні особливості розвитку промислового комплексу м. Конотоп [Текст] / Т. М. Озга, О. Г. Корнус, Г. М. Горбовцов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 162–166.
 • Корнус, А. О.  Картографування поширеності деяких видів хвороб населення Сумської області [Текст] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус, В. Д. Шищук // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [редкол.: В. А. Пересадько, О. О. Жемеров, А. П. Голіков та ін. ]. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 22. – С. 78–81.
 • Приходько, О. О.  Територіальна організація та галузева структура харчової промисловості Сумської області [Текст] / О. О. Приходько, О. Г. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 6 : Географічні науки. – С. 135–139.
 • Корнус, О. Г. Територіально-нозоологічна структура захворюваності населення Сумської області [Текст] : монографія / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д. Шищук ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Сумський державний університет, Медичний інститут. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 171 с. : карт.

2014 рік

 • Приходько, О. О.  Сучасний стан машинобудівного комплексу Сумської області [Текст] / О. О. Приходько, О. Г. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 5 : Географічні науки. – С. 64–69.
 • Голосніченко, А. Б.  Сучасні тенденції розвитку сільського господарства України [Текст] / А. Б. Голосніченко, О. Г. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 5 : Географічні науки. – С. 99–103.

2013 рік

 • Корнус, О. Г.  Історична географія [Текст] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / О. Г. Корнус ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 155 с. 
 • Корнус, О. Г.  Історична географія. Практикум [Текст] : методичні рекомендації для виконання практичних робіт [студентами спец. 6.040104 "Географія" (бакалавр)] / О. Г. Корнус ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 35 с. 
 • Ємець, А. В.  Особливості розвитку хімічної промисловості міста Суми [Текст] / А. В. Ємець, О. Г. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 4 : Географічні науки  – С. 81–83.
 • Корнус, А. О.  Охорона природи. Основи раціонального природокористування [Текст] : практикум : [навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами усіх форм навчання спец. 7.04010401 Географія*(спеціаліст), 8.04010401 Географія*(магістр)] / А. О. Корнус, О. Г. Корнус ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 39 с. 
 • Корнус, О. Г.  Сучасна галузева структура промислового комплексу міста Суми [Текст] / О. Г. Корнус, А. В. Ємець, Г. М. Горбовцова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 53–55.
 • Капленко, А. В.  Територіальні особливості забезпеченості населення вищими навчальними закладами в Україні [Текст] / А. В. Капленко, О. Г. Корнус, Л. В. Петренко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 39–43.

2012 рік

 • Корнус, О. Г.  Історична географія [Текст] : навчальний посібник / О. Г. Корнус ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 151 с. 
 • Корнус, О. Г.  Оцінка демографічної ситуації у Сумській області [Текст] / О. Г. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 3 : Географічні науки. – С. 133–137.
 • Корнус, О. Г.  Типізація районів Сумської області за рівнем розвитку дошкільного обслуговування [Текст] / О. Г. Корнус, О. О. Милинчук // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 107–108.​

2011 рік

 • Корнус, О. Г.  Системний підхід до вивчення суспільно-географічних аспектів сфери обслуговування населення [Текст] / О. Г. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], 2011. – Вип. 2 : Географічні науки. – С. 112–116.
 • Хлусова, О. В.  Суспільно-географічний аналіз трудових ресурсів Сумської області [Текст] / О. В. Хлусова, О. Г. Корнус // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 417–421.
 • Милинчук, О. О.  Сучасний стан дошкільного обслуговування у Сумській області [Текст] / О. О. Милинчук, О. Г. Корнус // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 368–372.

2010 рік

 • Корнус, О. Г.  Демографічні аспекти формування трудового потенціалу Сумської області [Текст] / О. Г. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : [СВС Панасенко І. М., друк-ФОП Ляпощенко Л. Г.], 2010. – Вип. 1 : Географічні науки. – С. 99–102.

2009 рік

 • Сфера обслуговування населення Сумської області: суспільно-географічні аспекти [Текст] : [монографія] / О. Г. Корнус, К. А. Нємець, Л. М. Нємець, А. О. Корнус ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : [Редакційно-видавничий відділ ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2009. – 227 с. – (Суспільно-географічні дослідження регіонів України). 

2007 рік

 • Корнус, О. Г.  Перспективи розвитку ресторанного господарства Сумської області [Текст] / О. Г. Корнус // Розвиток наукових досліджень 2007 : матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, 26–28 листопада 2007 р. / [техн. ред. О. В. Шефер]. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2007. – Т. 10. – С. 107–109.

2006 рік

 • Корнус, О. Г.  Транспортне обслуговування населення Сумської області [Текст] / О. Г. Корнус // Розвиток наукових досліджень 2006 : матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції, 27–29 листопада 2006 р. / [техн. ред. О. В. Шефер]. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. – Т. 9. – С. 136–139.