Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • Коробова, Ю. В.  Методичні рекомендації щодо організації навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови [Текст] : для викладачів та студентів факультетів іноземних мов пед. ін-тів та ун-тів / Ю. В. Коробова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 58 с. 

2009 рік

  • Коробова, Ю. В.  Адаптація професійного мовлення вчителя як механізм оптимізації педагогічного спілкування на уроці [Текст] / Ю. В. Коробова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 97.
  • Коробова, Ю. В.  Лінгвометодична компетенція як складова професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови [Текст] / Ю. В. Коробова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 2]. – С. 267–276.

2008 рік

  • Коробова, Ю. В.  Мистецтво бути вчителем [Текст] = The art of being a teacher : навч.-метод. посібник для студ. ф-тів інозем. мов пед. ін-тів та ун-тів / Ю. В. Коробова, В. В. Козлова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 131 с. 
  • Коробова, Ю. В.  Роль ментальних образів у формуванні лексичних і граматичних навичок на уроках іноземної мови [Текст] / Ю. В. Коробова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – С. 119–120.

2007 рік

  • Козлова, В. В.  In the world of tourism and cinema industries [Текст] = У світі туризму та кінематографії : навч. посібн. для студ. ф-тів інозем. мов пед. ін-тів та ун-тів / В. В. Козлова, Ю. В. Коробова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 198 с. 
  • Коробова, Ю. В.  Проблема образності як властивості поетичного мовлення [Текст] / Ю. В. Коробова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 105.