Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Павлущенко, Н. М.  Педагогічні умови гендерного виховання учнів початкових класів [Текст] / Н. М. Павлущенко, О. В. Король // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 9 (43). – С. 147–153.
  • Павлущенко, Н. М.  Перспективи реалізації гендерної складової в навчально-виховному процесі початкової школи [Текст] / Н. М. Павлущенко, О. В. Король // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 240–242.

2003 рік

  • Живодьор, В. Ф.  До питання пошуку ефективних методів післядипломного навчання студентів [Текст] / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, О. В. Король // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 126–128.

2000 рік

  • Підготовка педагогічної еліти шляхом інтеграції науки і освіти [Текст] / О. Д. Стадник, О. О. Горборукова, С. М. Коваленко, О. В. Король // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ імені А. С. Макаренка ; редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2000. – С. 322–328.