Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Корж-Усенко, Л. В.  Тенденції формування викладацьких кадрів у вищій школі України (1917–1920 рр.) [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 244–247.

2014 рік

 • Корж-Усенко, Л. В.  Козацька педагогіка: досвід, реалії, перспективи [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 237–244.
 • Корж-Усенко, Л. В.  Підготовка викладача вищого навчального закладу: історико-педагогічний вимір [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 202–236.
 • Корж-Усенко, Л. В.  Розвиток ідеалу викладача вищого навчального закладу [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 75–78.

2013 рік

 • Корж-Усенко, Л. В.  Розвиток освіти на Сумщині: явища, феномени, персоналії [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 50–54.
 • Корж-Усенко, Л. В.  Феномен самоврядування: від протестанських і братських шкіл до закладів Антона Макаренка [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 231–233.

2012 рік

 • Корж-Усенко, Л.  Джерельній базі – широку основу [Текст] : [про педагогічну спадщину О. Лук'яненка] / Л. Корж-Усенко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 5. – С. 46–47.
 • Корж-Усенко, Л.  Інновації як фактор розвитку освіти України: історико-ретроспективний аналіз [Текст] / Л. Корж-Усенко, Т. Щерба // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 1. – С. 120–122.
 • Корж-Усенко, Л. В.  Історичні витоки інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейську систему [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 242–243.​
 • Корж-Усенко, Л. В.  Місія університету: трансформація в глобалізованому освітньому просторі [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 188–190.
 • Корж-Усенко, Л. В.  Пріоритети політики "освіченого гетьманату" К. Розумовського [Текст] / Л. В. Корж-Усенко, Д. В. Мартиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О.В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 3 (21). – С. 12–20.
 • Корж-Усенко, Л. В.  Сучасний педагогічний університет як суб'єкт міжнародного освітнього простору [Текст] / Л. В. Корж-Усенко, Т. М. Максименко // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 5–8.

2011 рік

 • Корж-Усенко, Л. В.  Геніальний вчений, педагог, символ національного відродження [Текст] : [Петро Іванович Прокопович (1775 - 1851)] / Л. В. Корж-Усенко // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Держ. архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 209–211.
 • Корж, Л. В.  Громадська і науково-педагогічна діяльність Никанора Онацького [Текст] / Л. В. Корж, О. В. Усенко // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених" (13 травня 2011 року) / МОН України, СумДПУ ім. А.С.Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; ред. кол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, О. Г. Козлова та ін. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 88–93.
 • Корж-Усенко, Л. В.  Підготовка фахівців в учительських семінаріях: регіональний вимір [Текст] : [становлення учительських семінарій на Сумщині у 1916–1917 рр.] / Л. В. Корж-Усенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 241–242.
 • Корж-Усенко, Л. В.  Участь викладача вищої школи в соціалізації особистості студента: історичний аспект [Текст] / Л. В. Корж-Усенко, О. В. Усенко // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 96–97.

2010 рік

 • Корж-Усенко, Л. В.  Мистецька освіта України в контексті європейського простору: історичний вимір [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 87–89.
 • Корж-Усенко, Л. В.  Традиції та інновації в історії педагогіки України [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 28–38.

2009 рік

 • Корж-Усенко, Л. В.  Внесок родини Скоропадських у духовний розвиток рідного краю [Текст] : [родина Скоропадських і культурно-освітнє життя Глухова] / Л. В. Корж-Усенко // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; Сумський обл. архів ; Сумське обл. історико-краєзнавче т-во "Спадщина" ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 226–231.

 

2008 рік

 • Корж, Л. В.  Роль Сумського педагогічного університету у розвитку Сумського регіону [Текст] / Л. В. Корж // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 131–132.

2003 рік

 • Корж, Л. В.  Реалізація ідеї опіки безпритульних дітей на Сумщині в 20–30-ті рр. ХХ ст. [Текст] / Л. В. Корж // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 20–23.

2001 рік

 • Корж, Л. В.  Династії меценатів у долі української освіти [Текст] / Л. В. Корж // Шлях освіти. – 2001. – № 4. – С. 36–39.
 • Корж, Л. В.  Роль промислової еліти Сумщини в розвитку освіти (ХІХ - початку ХХ ст.) [Текст] / Л. В. Корж // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ імені А. С. Макаренка ; [ред. кол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, Т. О. Дмитренко, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. – С. 110–118.
 • Корж, Л. В.  Школа і краєзнавство: шляхи взаємодії (історичний аспект) [Текст] / Л. В. Корж // Матеріали четвертої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції : [14–15 грудня 2001 р., м. Суми] / Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Сумської області, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [за заг. ред. Г. І. Корогод]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. – [Ч. 1.]. – С. 24–27.

2000 рік

 • Корж, Л. В.  Іменні стипендії та іменні школи як визнання особистого внеску в розвиток освіти [Текст] / Л. В. Корж // Матеріали ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Державного архіву Сумської області. – Суми : СумДПУ, 2000. – С. 56–57.