Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Косяк, В. А.  Двигательная активность в онтогенезе и механике "живых движений" [Текст] / В. А. Косяк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 73–77.
 • Косяк, В. А.  Онтология телесно-двигательной активности (философские очерки) [Текст] : [монография] / В. А. Косяк. – Сумы : [ФЛП Цьома С. П.], 2017. – 196 с. 

2016 рік

 • Косяк, В. А.  Эстетические интерпретации телесности и спорта [Текст] : монография / В. А. Косяк. – Сумы : [ФЛП Цема С. П.], 2016. – 138 с. – ISBN 978-617-7487-01-1.
 • Косяк, В. А.  Когнитивность телесно-двигательной активности [Текст] / В. А. Косяк // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред.-упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 103–106.
 • Косяк, В. А.  Телесные основания культуры [Текст] / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1/2 (13/14). – С. 137–143.

2015 рік

 • Косяк, В. А.  К онтологии телесно-двигательной активности [Текст] / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (12). – С. 105–114.
 • Косяк, В. А.  От мира христианского к миру секулярному [Текст] / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (11). – С. 124–135.
 • Косяк, В. А.  "Реабилитация тела" как предпосылка современного спорта [Текст] / В. А. Косяк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 214–218.

2014 рік

 • Косяк, В. А.  Имплицитная реальность тела [Текст] / В. А. Косяк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми): у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Навчально-наук. ін-т фіз. культури ; Упр. молоді та спорту Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 316–320.
 • Косяк, В. А.  Путешествия. Опыт феноменологической редукции [Текст] / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (10). – С. 141–150.
 • Косяк, В. А.  Сакральний модус духа [Текст] : філософія людського буття, культури та цивілізаційний розвиток / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (9). – С. 133–143.

2013 рік

 • Косяк, В. А.  Амбивалентная свобода [Текст] / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (7). – С. 110–118.
 • Косяк, В. А.  Образы путешествий: феноменологический контекст [Текст] / В. А. Косяк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. Культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 93–100.
 • Косяк, В. А.  Христианство в его коллизиях с иноверием и неверием [Текст] / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (8). – С. 184–194.

2012 рік

 • Косяк, В. А.  "Всеприсутствие зла", его конструктивность, ему противостояние [Текст] / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (5). – С. 50–58.
 • Косяк, В. А.  Здоровье как вид гармонии [Текст] / В. А. Косяк // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 144–148.
 • Косяк, В. А.  К проблеме социализации [Текст] / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (6). – С. 87–96.
 • Косяк, В. А.  К феноменологии туризма [Текст] / В. А. Косяк // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 листопада 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськтй держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [редкол.: І. О. Калініченко, В. А. Косяк, М. М. Ксенофонтова та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 41–49.
 • Косяк, В. А.  О витальности постчеловека [Текст] / В. А. Косяк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 187–191.
 • Косяк, В. А.  О "преодолении человека" [Текст] / В. А. Косяк // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 100–102.

2011 рік

 • Косяк, В. А.  Живые силы. Опыт неклассического дискурса [Текст] / В. А. Косяк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 154–161.
 • Косяк, В. А.  К метафизике силы [Текст] / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (3). – С. 214–222.
 • Косяк, В. А.  К онтологии позитивной силы [Текст] / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (4). – С. 87–95.
 • Косяк, В.  Сакральный модус духа [Текст] / В. Косяк // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "Укр. академія банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; за заг. ред. І. П. Мозгового. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Вип. 1. – С. 132–142.
 • Косяк, В. А.  Социализация в "силовом поле" стихийных и стохастических процессов [Текст] / В. А. Косяк // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю.Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 221–223.

2010 рік

 • Косяк, В. А.  Душа "телесная" и "бестелесная" [Текст] / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (2). – С. 113–120.
 • Косяк, В. А.  Естетика ритму [Текст] / В. А. Косяк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 207.
 • Косяк, В. А.  Здоровье: духовный контекст [Текст] / В. А. Косяк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (3). – С. 75–82.
 • Косяк, В. А.  Концепт тіла в "моделях культурної людини" [Текст] / В. А. Косяк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 91–95.
 • Косяк, В. А.  Людина та її тілесність у різних формах культури [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. А. Косяк. – Суми : Університетська книга, 2010. – 318 с. – [Гриф надано МОН України, лист №1.4/18-Г-144.1 від 10.01.1009].
 • Косяк, В. А.  Метафизика силы [Текст] : монография / В. А. Косяк. – Сумы : Университетская книга, 2012. – 245 с. 
 • Косяк, В. А.  Практическое знание: телесный аспект [Текст] / В. А. Косяк // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 232–241.

2009 рік

 • Косяк, В. А.  Про апологію тіла в Біблії та ранньому християнстві [Текст] / В. А. Косяк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 142–148.

2008 рік

 • Косяк, В. А.  Актуальность ритма [Текст] / В. А. Косяк // Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції "Планетарна цивілізація. Наука. Освіта", (3–4 липня 2008 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [ред.-упоряд. М. О. Качуровський]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 39–41.
 • Косяк, В. А.  До концепту ритму спортивних рухів [Текст] / В. А. Косяк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 248–249.
 • Косяк, В.  Духовное водительство телом человека [Текст] / В. Косяк // Філософські науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2008. – Вип. 2. – С. 83–92.
 • Косяк, В. А.  Естетика ритму [Текст] / В. А. Косяк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 479–487.
 • Косяк, В. А.  Единая теория человека? [Текст] / В. А. Косяк // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "УАБС"; редкол.: О. Ю. Щербина-Яковлева, О. П. Бойко, Л. М. Бойченко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С. 31–38.
 • Косяк, В. А.  Личностная физическая культура: реальность или метафора? [Текст] / В. А. Косяк // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 58–59.
 • Косяк, В. А.  Універсум ритму [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Косяк. – Суми : Університетська книга, 2008. – 137 с. 

2007 рік

 • Косяк, В. А.  До проблеми гуманізації фізичної культури і спорту [Текст] / В. А. Косяк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 296.

2005 рік

 • Косяк, В. А.  "Пришествие телесности" в современный гуманитарный дискурс [Текст] / В. А. Косяк // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 12-17.
 • Косяк, В. А.  Физическая культура в сети социальных и вузовских проблем гуманизации [Текст] / В. А. Косяк // Філософські науки : зб. наук. праць / редкол.: В. О. Цикін (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 79–87.

2003 рік

 • Косяк, В. А.  Естетичні характеристики спортивних рухів [Текст] : лекція / В. А. Косяк. – Суми : СумДПУ, 2003. – 21 с. 

2002 рік

 • Косяк, В. А.  Эпистемология человеческой телесности [Текст] : [монография] / В. А. Косяк. – Сумы : Университетская книга, 2002. – 362 с.