Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Котелевський, В.  Спосіб диференційованої м'язово-емоційної корекції (ДМЕК) у фізичній реабілітації при вертебральній патології [Текст] / В. Котелевський // Спортивний вісник Придніпров'я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2015. – № 3. – С. 235-240.

2014 рік

 • Котелевський, В. І.  Засоби психокорекції у фізичній реабілітації вертебральної патології [Текст] / В. І. Котелевський // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 141–144.
 • Іванченко, С. О.  Комплексна фізична реабілітація осіб другого періоду зрілості при хронічній серцевій недостатності I–II стадій [Текст] / С. О. Іванченко, В. І. Котелевський // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 117–121.
 • Стеценко, К. С.  Санаторно-курортна реабілітація дітей дошкільного віку хворих на пневмонію [Текст] / К. С. Стеценко, В. І. Котелевський // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 202–206.
 • Котелевський, В. І.  Стрес та дегенеративно-дистрофічні захворювання хребта. Реабілітаційні аспекти впливу стресу на хребет [Текст] : монографія / В. І. Котелевський, О. П. Тимошенко, Ф. С. Леонтьєва ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 199 с. 

2012 рік

 • Котелевський, В. І.  Комплексна фізична реабілітація студентської молоді із патологією хребта [Текст] / В. І. Котелевський // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 198-199.

2009 рік

 • Котелевський, В.  Комплексні підходи в застосуванні психокорекції, лікувального масажу та мануальної терапії при вертебральному остеохондрозі [Текст] / В. Котелевський // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2009. – № 2/3. – С. 179-182.
 • Котелевський, В. І.  Патогенетичне обґрунтування комплексного застосування лікувального масажу, мануальної терапії та психокорекції в реабілітації хворих на вертебральний остеохондроз [Текст] / В. І. Котелевський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 230-231.

2008 рік

 • Котелевський, В. І.  Патогенетичне обґрунтування комплексного застосування лікувального масажу, мануальної терапії та психокорекції у реабілітаційних хворих на вертебральний остеохондроз [Текст] / В. І. Котелевський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 266.

2007 рік

 • Котелевський, В. І.  Сумісне застосування елементів психокорекції, лікувального масажу, мануальної терапії у реабілітації хворих на вертебральний остеохондроз [Текст] / В. І. Котелевський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – С. 281-282.

2005 рік

 

 • Котелевський, В. І.  До питання про основні принципи проведення лікувального масажу та мануальної терапії [Текст] / В. І. Котелевський, М. О. Шваґер // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 169–172.
 • Котелевський, В. І.  Переваги та недоліки застосування методу холотропного дихання у комплексній реабілітації хворих на функціональну патологію хребта й остеохондроз [Текст] / В. І. Котелевський, Г. О. Письмиченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 165–168.
 • Котелевський, В. І.  Психологічна підготовка, лікувальний масаж та елементи мануальної терапії у фізичній реабілітації хребта при остеохондрозі [Текст] : монографія / В. І. Котелевський. – Суми : "МакДен", 2005. – 175 с. 
 • Котелевський, В. І.  Роль психологічної підготовки хворого до фізичної реабілітації при функціональній патології та остеохондрозі різних відділів хребта [Текст] / В. І. Котелевський // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [ркол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 88-92.