Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • What newspapers publish [Текст] = Розвиваємо навички роботи з газетою : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Л. Голубкова, А. М. Коваленко, О. А. Свердленко, Л. А. Спаська ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 115 с. 

2015 рік

 • Голубкова, Н. Л.  English Grammar Practice [Текст] = Практикум з граматики англійської мови : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою). Ч. 2 / Н. Л. Голубкова, А. М. Коваленко, Л. А. Спаська ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 157 с. 

2014 рік

 • Голубкова, Н. Л.  English Grammar Practice [Текст] = Практикум з граматики англійської мови : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів (англійською мовою) / Н. Л. Голубкова, А. М. Коваленко, Л. А. Спаська ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 140 с.

2012 рік

 • Коваленко, А. М.  Особливості функціонування іронічних заголовків (на матеріалі сучасної англомовної преси) [Текст] / А. М. Коваленко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 22–23.

2010 рік

 • Павлов, В. В.  Основи синтаксису англійської мови [Текст] = The Basics of English Syntax : навч. посібник для студ. / В. В. Павлов, А. М. Коваленко, Н. Л. Голубкова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 118 с. 

2009 рік

 • Коваленко, А. М.  Поняття "масова комунікація" і "масова інформація" [Текст] / А. М. Коваленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 81–81.

2008 рік

 • Практикум з граматики англійської мови [Текст] = English grammar exercises : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Коваленко, Е. Г. Мандич, В. В. Павлов, Н. Л. Голубкова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 219 с.
 • Коваленко, А. М.  Фреймове моделювання семантичної структури журнальних мікротекстів-повідомлень [Текст] / А. М. Коваленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 94.

2007 рік

 • Коваленко, А. М.  Логіко-семантичні відношення включення між заголовком і текстом [Текст] : на матеріалі сучасної англомовної преси / А. М. Коваленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 89.
 • Коваленко, А. М.  Семантика журнального мікротексту-повідомлення: досвід лінгвокогнітивного аналізу [Текст] / А. М. Коваленко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 328–334.
 • 2003 рік
 • Write English with Pleasure [Текст] = Пишемо англійською з задоволенням : навч. посібник для студ. ф-тів інозем. мов пед. ун-тів / В. В. Павлов, А. К. Тімкова, Н. Л. Голубкова, А. М. Коваленко. – Суми : СумДПУ, 2003. – 119 с. 
 • Коваленко, А. М.  Теоретичні основи граматики сучасної англійської мови [Текст] : навч. посібник для студ. ф-тів інозем. мов пед. вузів / А. М. Коваленко, В. В. Павлов. – Суми : СумДПУ, 2003. – 147 с.