Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Коваленко, І. М.  Застосування традиційних засобів відновлення працездатності важкоатлетів різних вагових категорій [Текст] / І. М. Коваленко, Я. М. Копитіна, Ю. М. Юрченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 62–66.

2014 рік

  • Коваленко, І. М.  Програмування фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо для молодших школярів у групах продовженого дня [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / І. М. Коваленко ; МОН України, Харківська держ. академія фізичної культури. – Х., 2014. – 21 с. 

 

2012 рік

  • Коваленко, І. М.  Оцінка фізичної підготовленості молодших школярів та взаємозв'язок функціональних і рухових показників [Текст] / І. М. Коваленко, А. М. Ратов // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 176–177.

2010 рік

  • Коваленко, І. М.  Урахування вікових особливостей розвитку фізичних здібностей молодших школярів під час фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо в режимі груп продовженого дня [Текст] / І. М. Коваленко, А. М. Ратов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 31–33.
  • Коваленко, І. М.  Характеристика та умови організації фізкультурно-оздоровчих занять у шкільному вихованні молодших школярів [Текст] / І. М. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 165–172.