Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Козлова, О.  Організаційно-педагогічні основи забезпечення сучасної правової освіти школярів в Україні [Текст] / О. Козлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 2 (66). – С. 204–214.
 • Козлова, О. Г.  Технологізація навчального процесу в освітньому просторі магістратури [Текст] / О. Г. Козлова, О. І. Скоробагатська, Д. О. Козлов // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 54–56.
 • Козлова, О. Г.  Управління процесом формування національної ідентичності майбутніх адміністративних менеджерів [Текст] / О. Г. Козлова, О. І. Скоробагатська, Д. О. Козлов // Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у навчальних закладах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (27–28 квітня 2017 р., м. Суми) / МОН України, Ін-т проблем виховання НАПН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: І. Д. Бех, О. Г. Козлова, З. М. Діхтяренко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 136–139.

2016 рік

 • Козлова, О. Г.  До проблеми престижності педагогічної професії в рамках Болонського процесу [Текст] / О. Г. Козлова // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред.-упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 178–180.
 • Козлова, О. Г.  Інноваційні основи маркетингової діяльності сучасного керівника професійно-технічного навчального закладу [Текст] / О. Г. Козлова, Д. О. Козлов, К. В. Молчанова // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 171–188.
 • Козлова, О. Г.  Методичні рекомендації щодо викладання навчальної програми спецкурсу "Організаційні та педагогічні засади управлінської діяльності А. С. Макаренка" [Текст] / О. Г. Козлова, І. І. Гавриленко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 22 с.

​2015 рік

 

 • Козлова, О. Г.  Основні характеристики інноваційних процесів у системі вищої освіти в умовах інноваційного розвитку суспільства [Текст] / О. Г. Козлова // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 175–191.
 • Козлова, О. Г.  Професійна мобільність педагога - фактор інноваційних змін у вищій освіті [Текст] / О. Г. Козлова, Д. О. Козлов // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 191–201.
 • Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти [Текст] : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 519 с. – [Колектив авторів: А. А. Сбруєва, С. С. Дєнєжніков, О. В. Листопад, О. Г. Козлова, Д. О. Козлов, Т. І. Клочкова, А. В. Красуля, М. Г. Сбруєв, О. А. Заболотна, М. А. Бойченко, А. С. Улановська, І. А. Чистякова]. – ISBN 978-966-698-231-8.

2014 рік

 • Мармаза, О. І.  Абриси розвитку організаційної культури керівника навчального закладу [Текст] / О. І. Мармаза, О. А. Заболотна, О. Г. Козлова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 249–251.
 • Козлова, О. Г.  Рекомендації щодо використання ідей А. С. Макаренка у процесі підготовки майбутнього керівника [Текст] / О. Г. Козлова, І. І. Гавриленко // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 152–174.
 • Козлова, О. Г.  Стратегічні орієнтири реалізації процесу підготовки майбутнього викладача вищої школи [Текст] / О. Г. Козлова, Т. В. Гребеник // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 175–201.

2013 рік

 • Козлова, О. Г.  Методична підтримка самопрезентації вчителя в навчальному закладі [Текст] / О. Г. Козлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 145–152.
 • Сбруєва, А. А.  Чинники побудови ефективної освітньої організації: аналіз зарубіжного досвіду [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 111–123.

2012 рік

 • Козлова, О. Г.  Взаємозв’язок етапів управління громадянським вихованням студентів вищого навчального закладу [Текст] / О. Г. Козлова // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 133–137.
 • Козлова, О. Г.  Відображення особистісно-професійного іміджу вчителя у феномені педагогічної майстерності [Текст] / О. Г. Козлова // Постметодика. – 2012. – № 6. – С. 40–45.
 • Козлова, О. Г.  Етапи управління громадянським вихованням студентів вищих навчальних закладів [Текст] / О. Г. Козлова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 241–242.
 • Науково-педагогічна практика магістрантів у вищих навчальних закладах [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, М. П. Кононенко, О. В. Листопад, Т. Б. Тарасова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наук. ред. А. А. Сбруєва]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 115 с.
 • Козлова, О. Г.  Фундаменталізація освіти – стратегія ХХІ століття [Текст] / О. Г. Козлова, С. С. Дєнєжніков // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол. : М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук’янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 177–179.

2011 рік

 • Козлова, О. Г.  Керівництво громадянським вихованням студентської молоді [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Г. Козлова, Т. В. Гребеник ; МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Політехнічний технікум Конотопського ін-ту СумДУ. – Суми : Університетська книга, 2011. – 187 с. 
 • Козлова, О. Г.  Методологічні засади професійної підготовки майбутнього педагога [Текст] / О. Г. Козлова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 240–241.
 • Організація навчального процесу з підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020 "Управління навчальним закладом" [Текст] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [автори-упоряд.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва ; за ред. А. А. Сбруєвої]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 49 с. 
 • Козлова, О. Г.  Функції управління загальноосвітнім навчальним закладом у теоретичній спадщині А. С. Макаренка [Текст] / О. Г. Козлова, І. І. Гавриленко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відп. ред. Л. Л. Безобразова]. – Полтава : ПНПУ, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 162–167. – (Педагогічні науки).

2009 рік

 • Козлова, О. Г.  Демократизація освіти: пошуки пріоритетів [Текст] / О. Г. Козлова // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 303–306.
 • Козлова, О. Г.  Освітньо-культурний розвиток Сумщини у кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. [Текст] / О. Г. Козлова, М. Ю. Рисіна // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; Сумський обл. архів ; Сумське обл. історико-краєзнавче т-во "Спадщина" ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 48–51.
 • Козлова, О. Г.  Розвиток інноваційної культури магістрів у процесі професійної педагогічної освіти [Текст] / О. Г. Козлова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 108–109.

2008 рік

 • Сбруєва, А. А.  Інноваційна культура – актуалізована цінність у системі післядипломної педагогічної освіти [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова // Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції "Планетарна цивілізація. Наука. Освіта", (3–4 липня 2008 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [ред.-упоряд. М. О. Качуровський]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 163–165.
 • Козлова, О. Г.  Інноваційна культура: історія та сучасність [Текст] / О. Г. Козлова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 256–265.
 • Козлова, О. Г.  Міжнародне співробітництво в системі вищої педагогічної освіти [Текст] / О. Г. Козлова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 133.
 • Козлова, О. Г.  Провідні функції інноваційної культури педагога [Текст] / О. Г. Козлова, Р. В. Миленкова // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2008 р., м. Суми / редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова. І. А. Медведєв та ін. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 64–66.
 • Сбруєва, А. А.  Чинники ефективності педагогічної системи А. С. Макаренка [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 93–95.

2007 рік

 • Козлова, О.  Оновлення освітнього простору в системі постдипломної підготовки педагога [Текст] / О. Козлова // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 2. – С. 25–27.
 • Козлова, О. Г.  Постдипломна підготовка вчителя до інноваційної діяльності [Текст] / О. Г. Козлова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 157–158.
 • Козлова, О. Г.  Утвердження громадянськості педагога у системі постдипломної освіти [Текст] / О. Г. Козлова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 122–128.

2006 рік

 • Козлова, О. Г.  Готовність майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм як педагогічна проблема [Текст] / О. Г. Козлова, І. В. Ляшенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 25–32.
 • Козлова, О. Г.  Осмислення уроку як результату застосування інноваційної педагогічної технології [Текст] / О. Г. Козлова // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Ін-т вищої освіти АПН України, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 1. – С. 102–105.
 • Козлова, О. Г.  Структурні компоненти інноваційної діяльності педагога [Текст] / О. Г. Козлова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 34–45.
 • Козлова, О. Г.  Болонський процес та зміни у реалізації вітчизняної вищої освіти [Текст] / О. Г. Козлова, Д. О. Козлов, Р. В. Миленкова // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конф., 21–22 березня 2006р., м. Суми / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 20–22.

2005 рік

 • Козлова, О. Г.  Експериментальна апробація процесу формування готовності педагога до інноваційної діяльності в умовах післядипломної освіти [Текст] / О. Г. Козлова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / ред.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – Ч. 1. – С. 37–54.

2004 рік

 • Козлова, О. Г.  Розвиток креативності педагога у процесі управління внутрішньоорганізаційним підвищенням кваліфікації [Текст] / О. Г. Козлова // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 396–407.

2003 рік

 • Живодьор, В. Ф.  До питання пошуку ефективних методів післядипломного навчання студентів [Текст] / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, О. В. Король // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практична конф. (22 квіт. 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 126–128.

2001 рік

 • Шевцов, М. Г.  Учителеві про педагогічну інноватику [Текст] : навчально-методичний посібник / М. Г. Шевцов, О. Г. Козлова, Ю. І. Харламов ; Управління освіти і науки Сумської обласної держ. адміністрації ; Сумський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Суми : Університетська книга, 2001. – 60 с.