Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Козлова, В. В.  Improving Language Skills [Текст] = Вдосконалюємо мовленнєві вміння : навчальний посібник / В. В. Козлова ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 112 с. 

2012 рік

  • Козлова, В. В.  Дискурсивна особистість в англомовному комунікативному просторі [Текст] / В. В. Козлова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 34.

2008 рік

  • Коробова, Ю. В.  Мистецтво бути вчителем [Текст] = The art of being a teacher : навч.-метод. посібник для студ. фак-тів інозем. мов пед. ін-тів та ун-тів / Ю. В. Коробова, В. В. Козлова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 131 с. 

2007 рік

  • Козлова, В. В.  In the world of tourism and cinema industries [Текст] = У світі туризму та кінематографії : навч. посібник для студ. ф-тів інозем. мов пед. ін-тів та ун-тів / В. В. Козлова, Ю. В. Коробова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 198 с. 
  • Козлова, В. В.  Функції невербальних компонентів у комунікативному процесі [Текст] / В. В. Козлова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 95–96.