Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Крамська, С. Г.  Музичне сприймання як компонент навчання музиці школярів [Текст] / С. Г. Крамська, В. М. Лебідь // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 59–64.
 • Крамська, С. Г.  Національно-музичне виховання учнів молодших класів у практиці загальноосвітньої школи [Текст] / С. Г. Крамська, Н. В. Романенко // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 64–69.
 • Крамська, С. Г.  Теоретичні аспекти застосування українського музичного фольклору у вихованні молодших школярів [Текст] / С. Г. Крамська, Ю. В. Чепель // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 69–73.
 • Крамська, С. Г.  Чинники формування особистості майбутнього вчителя музики [Текст] / С. Г. Крамська // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ, 2016. – № 3. – С. 62–65.

2015 рік

 • Крамська, С. Г.  Методичні аспекти формування емоційної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва [Текст] / С. Г. Крамська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 255–265.
 • Крамська, С. Г.  Формування духовної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва [Текст] / С. Г. Крамська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 349–357.
 • Крамська, С. Г.  Формування творчої активності майбутніх учителів музичного мистецтва [Текст] / С. Г. Крамська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 238–245.

2014 рік

 • Крамська, С. Г.  Д. Б. Кабалевський у школі - вчора, сьогодні, завтра [Текст] / С. Г. Крамська, О. А. Завгородня // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 62–69.
 • Крамська, С. Г.  Теоретичні аспекти проблеми "гудошників" у роботі з учнями загальноосвітньої школи [Текст] / С. Г. Крамська, І. О. Чала // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 79–85.
 • Крамська, С. Г.  Урок музичного мистецтва як основна форма організації навчання школярів музиці [Текст] / С. Г. Крамська, В. О. Липовий // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 74–79.
 • Крамська, С. Г.  Формування музично-естетичного смаку молодших школярів засобами різних видів мистецтва [Текст] / С. Г. Крамська, І. О. Кульомза // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 69–74.

2013 рік

 • Крамська, С. Г.  Інтерес як чинник пізнання музичного мистецтва молодшими школярами [Текст] / С. Г. Крамська, В. В. Поп // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 102–107.
 • Крамська, С. Г.  Музична грамотність в контексті сучасного музичного виховання школярів [Текст] / С. Г. Крамська, М. В. Стеценко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 111–117.
 • Крамська, С. Г.  Особливості розвитку музичного сприймання школярів засобами музичної виразності [Текст] / С. Г. Крамська, М. В. Капля // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 107–110.
 • Крамська, С. Г.  Умови ефективності вокально-хорової роботи з молодшими школярами [Текст] / С. Г. Крамська, В. В. Гавриленко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 96–101
 • Хрестоматія "Основи диригентської майстерності" [Текст] : для студентів спеціальності "Хореографія" / Л. А. Бірюкова, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, С. Г. Крамська, М. Б. Петренко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв, Каф. методики музичного виховання, співів та хорового диригування. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 310 с. : іл. 
 • Крамська, С. Г.  Педагогічний аспект проблеми морально-естетичного виховання кадетської молоді засобами музичного мистецтва [Текст] / С. Г. Крамська // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 74–75.
 • Крамська, С. Г.  Ціннісні орієнтири методичних пошуків Е. Жак-Далькроза, К. Орфа, З. Кодая в умовах сучасного музичного виховання школярів [Текст] / С. Г. Крамська, А. А. Волік // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 90–96.

2011 рік

 • Крамська, С. В.  Аспекти підготовки майбутніх учителів до диригенської практики в школі [Текст] / С. В. Крамська // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті А. Ф. Кречківського / М-во освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту ; М-во культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], [2011]. – С. 94–95.
 • Крамська, С. Г.  Особливості підготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики в школі [Текст] / С. Г. Крамська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 340–346.

2010 рік

 • Крамська, С. Г.  Шляхи розширення навчального диригентсько-хорового репертуару майбутнього вчителя музики [Текст] / С. Г. Крамська // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 92–93.

2008 рік

 • Крамська, С. Г.  Теоретичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя мистецького профілю [Текст] / С. Г. Крамська // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 56–57.

2007 рік

 • Крамська, С. Г.  Шляхи вдосконалення підготовки студентів з музичних дисциплін хореографічних спеціальностей [Текст] / С. Г. Крамська // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 32.