Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Кравченко, А.  Характеристика підготовчо-тренувально-корекційного етапу роботи центру "СКІФ" СумДПУ імені А. С. Макаренка [Текст] / А. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (65). – С. 241–250.

2016 рік

 • Становлення та розвиток спеціальності "Логопедія" в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 10-річчя випускової кафедри) [Текст] : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Каф. логопедії ; керівник колективу авторів і науковий редактор А. І. Кравченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 192 с. : іл. – [Колектив авторів: І. В. Кравченко, О. В. Ласточкіна, Л. В. Мороз, В. М. Андросова, К. О. Зеліеська-Любченко, Л. Л. Стахова]. 

2015 рік

 • Кравченко, А. О.  Вплив інноваційних технологій на фізичний розвиток і фізичну підготовленість дошкільнят [Текст] / А. О. Кравченко, С. В. Гвоздецька // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 63–66.
 • Кравченко, А. І.  Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія [Текст] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Педагогічна освіта", спец. 6.010105 "Корекційна освіта. Логопедія" вищих педагогічних навчальних закладів / А. І. Кравченко, К. О. Зелінська-Любченко, М. Ю. Ємяшева ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 278 с.
 • Кравченко, А. І.  Корекція тяжких мовленнєвих вад за допомогою акупресури [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів за напрямом підготовки "Корекційна освіта. Логопедія" / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, К. О. Зелінська ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун- ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 249 с. 
 • Мороз, Л. В.  Мовленнєва й сенсорні системи та їх порушення [Текст] : посібник для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта. Логопедія" вищих педагогічних навчальних закладів / Л. В. Мороз, А. І. Кравченко ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 206 с. 
 • Самодай, В. П.  Організація ресторанної справи [Текст] : навчальний посібник / В. П. Самодай, А. І. Кравченко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 422 с. : іл. 

2014 рік

 • Кравченко, А. І.  Випереджаюче навчання як засіб підготовки до школи дітей із порушеннями мовлення [Текст] / А. І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 134–142.
 • Кравченко, А. І.  З історії питання клініко-фізіологічної характеристики заїкання [Текст] / А. І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 9 (43). – С. 255–264.
 • Кравченко, А. І.  Корекція тяжких мовленнєвих вад за допомогою акупресури [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навч. закладів за напрямом підготовки "Корекційна освіта. Логопедія" / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, К. О. Зелінська ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – 249 с. 
 • Кравченко, А. І.  Особливості застосування бделоакупунктури при втомі у спортсменів-футболістів із сенсорними ураженнями [Текст] / А. І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 242–249.

2013 рік

 • Кравченко, А. І.  Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія [Текст] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Педагогічна освіта", спеціальності 6.010105 "Корекційна освіта. Логопедія" вищих педагогічних навчальних закладів / А. І. Кравченко, К. О. Зелінська, М. Ю. Ємяшева ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 278 с. 
 • Кравченко, А. І.  Корекція заїкання у дітей засобами комплексної фізичної реабілітації [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. І. Кравченко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 174 с.

2012 рік

 • Кравченко, А. І.  Арттерапія та артпедагогіка в логопедичній роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку [Текст] : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів] / А. І. Кравченко, В. А. Литвиненко. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2012. – 134 с. 
 • Кравченко, А. І.  Вступ до спеціальності: логопедія [Текст] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія) вищих педагогічних навч. закладів / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, І. В. Кравченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 266 с. 
 • Кравченко, А. І.  Застосування бделоакупунктури для реабілітації спортсменів-футболістів з обмеженими можливостями [Текст] / А. І. Кравченко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 164–165.
 • Кравченко, А. І.  Корекція мовленнєвого дихання в дітей старшого дошкільного віку з дизартрією [Текст] / А. І. Кравченко, Я. С. Базильова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 27–30.
 • Гайдучик, О. А.  Розвиток дрібної моторики рук у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення [Текст] / О. А. Гайдучик, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 13–16.
 • Мороз, Л. В.  Сучасний стан підготовки педагогів-логопедів у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка [Текст] / Л. В. Мороз, А. І. Кравченко, В. Л. Жуков // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 7–10.
 • Лисиця, Я. В.  Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня [Текст] / Я. В. Лисиця, А. І. Кравченко, В. Л. Жуков // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 96–99.

2011 рік

 • Кривцова, О. Я.  Адаптація можливості підлітків із заїканням [Текст] / О. Я. Кривцова, А. І. Кравченко, Д. Ю. Дорофеєва // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко , Ю. О.Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О.Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 274–277.
 • Кравченко, А. І.  Анатомія, фізіологія, патологія дітей і підлітків [Текст] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта" (логопедія) вищих пед. навч. закладів / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – 181 с. 

2010 рік

 • Кравченко, А. І.  Вплив фізичного тренування на життєдіяльність і здоров'я людини [Текст] / А. І. Кравченко, Н. М. Скачедуб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 33–36.
 • Кравченко, А. І.  Роль фізичних вправ у зміцненні здоров'я та розвитку дітей з вадами зору [Текст] / А. І. Кравченко // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [ред. рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 207–212.

2009 рік

 • Сліпічко, Т. М.  Вплив гірудотерапії як методу оздоровлення при есенціальній артеріальній гіпертензії [Текст] / Т. М. Сліпічко, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 84–89.
 • Скляр, І. А.  Ефективність застосування болюсотерапії при захворюваннях внутрішніх органів [Текст] / І. А. Скляр, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 351–357.
 • Кравченко, А. І.  Застосування природних засобів для реабілітації спортсменів-футболістів із вадами зору [Текст] / А. І. Кравченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 223.
 • Кравченко, А. І.  Корекція заїкання у дітей за допомогою дихальної гімнастики [Текст] / А. І. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I міського науково-практичного семінару, м. Суми / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 50–56.
 • Кравченко, А. І.  Шляхи дослідження проблеми розвитку витривалості юних спортсменів-футболістів з вадами зору [Текст] / А. І. Кравченко, М. Б. Чхайло, І. В. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I міського науково-практичного семінару, м. Суми / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 56-63.
 • Філончук, В. В.  Фізична реабілітація при ревмотоїдному артриті, ускладненому остеопорозом [Текст] / В. В. Філончук, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 373–379.

2008 рік

 • Мороз, Л. В.  Досягнення, перспективи і проблеми секції логопедії Інституту фізичної культури [Текст] / Л. В. Мороз, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 277–281.
 • Кравченко, А. І.  Шляхи комплексного використання нетрадиційних засобів відновлення працездатності спортсменів-футболістів з вадами зору [Текст] / А. І. Кравченко, І. В. Кравченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 601–605.

2007 рік

 • Кравченко, А. І.  Корекція психофізичного стану футболістів з порушеннями зору природними засобами [Текст] / А. І. Кравченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 282-283.
 • Ласточкіна, О. В.  Корекція складних мовленнєвих порушень за допомогою точкового масажу [Текст] / О. В. Ласточкіна, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 356–360.
 • Мороз, Д. В.  Точковий масаж як засіб реабілітації та відновлення після травм і пошкоджень в спорті [Текст] / Д. В. Мороз, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукр. студ. науково-практичної конференції, (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 386–389.

2006 рік

 • Кравченко, А. І.  Точковий масаж як засіб корекції фізичного та психологічного стану футболістів з вадами зору [Текст] / А. І. Кравченко, Н. М. Скачедуб // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 336–343.

2005 рік

 • Кравченко, А. І.  Медична п’явка та її застосування [Текст] / А. І. Кравченко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 93–96.

2004 рік

 • Кравченко, А. І.  Характеристика фізичної реабілітації як засобу корекційної та компенсаторної терапії [Текст] / А. І. Кравченко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 126–130.

2003 рік

 • Кравченко, А. І.  Спортивна морфологія з основами анатомії людини [Текст] : [навч. посібник для студ. спец. "Фізична культура"] / А. І. Кравченко. – Суми, 2003. – 140 с.

2002 рік

 • Кравченко, А. І.  Загартування як засіб оздоровлення [Текст] : методика загартування : для студ. спец. "Фізична реабілітація" та "Фізична культура" / А. І. Кравченко, Ю. О. Лянной. – Суми : СумДПУ, 2002. – 71 с. 
 • Кравченко, А. І.  Медико-біологічна та реабілітаційна термінологія [Текст] : для студ. ВНЗ спец. "Фізична реабілітація", "Фізична культура" / А. І. Кравченко. – Суми : СумДПУ, 2002. – 211 с.
 • Кравченко, А. І.  Медико-біологічні та реабілітаційні терміни [Текст] : для студ. ВНЗ спец. "Фізична реабілітація", "Фізична культура" / А. І. Кравченко, Ю. О. Лянной, В. В. Купина. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. – 197 с.