Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Кравченко, О. М.  Криза в Косово: причини, перебіг та роль міжнародного співробітництва в її подоланні (1998–2008 рр.) [Текст] / О. М. Кравченко // Історико-філософські читання молодих учених : II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, (25 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей ; Обл. історичний клуб ім. О. Булатовича ; [редкол.: А. В. Гончаренко, О. М. Кравченко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 38–41.
  • Кравченко, О. М.  Селітровані майстерні на території Вирської Волості [Текст] : [територія Путивльського повіту першої половини XVII ст.] / О. М. Кравченко, Є. М. Осадчий // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України ; Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 1. – С. 194–196.
  • Кравченко, О. М.  Топографічні дослідження на території Свято-Дмитрієвського чоловічого монастиря у 2012 р. [Текст] / О. М. Кравченко, Є. М. Осадчий // Історико-філософські читання молодих учених : II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, (25 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України , Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей ; Обл. історичний клуб ім. О. Булатовича ; [редкол.: А. В. Гончаренко, О. М. Кравченко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 202–204.

2012 рік

 

  • Кравченко, О. М.  Монастирі Північно-Західної Слобожанщини середини XVII–XVIII ст. як об'єкти культурної спадщини [Текст] : автореф. дис. ... канд. історич. наук : спец. 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам’яткознавство" / О. М. Кравченко ; НАН України ; Укр. т-во пам'яток історії та культури, Центр пам’яткознавства. – К., 2012. – 20 с.
  • Кравченко, О. М.  Полікультурне виховання учнівської молоді в США та Канадській співдружності [Текст] / О. М. Кравченко, Ю. В. Дригус // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 6. – С. 6-11.

2011 рік

  • Кравченко, О. М.  Волнейський Троїцький монастир [Текст] / О. М. Кравченко // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Держ. архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол. : В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 47–50.

2008 рік

  • Кравченко, О. М.  Истинность и герменевтическое пространство науки ХХІ века. Современная космофизика [Текст] / О. М. Кравченко // Наука и образование: современные трансформации : монография / Ин-т философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины. – К. : Парапан, 2008. – Глава 3. – С. 60–89.

2007 рік

  • Кравченко, О. М.  Козацькі некрополі другої половини XVII–XVIII ст. на території Сумської фортеці [Текст] / О. М. Кравченко // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 48–51.

2006 рік

  • Кравченко, О. М.  Історія дослідження літописних міст епохи Київської Русі Дніпровського Лівобережжя [Текст] / О. М. Кравченко // Історичні науки : збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 96–102.