Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Міщенко, О. О.  Вплив експериментальної методики на підвищення технічних якостей баскетболістів групи ПСМ Інституту фізичної культури [Текст] / О. О. Міщенко, Т. Є. Криводуд // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 310–313.

2012 рік

  • Криводуд, Т. Є.  Використання інноваційних технологій у процесі фізичного виховання студентів педагогічних університетів [Текст] / Т. Є. Криводуд, Л. І. Бережна, Н. Д. Шошура // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 112–116.
  • Криводуд, Т. Е.  Динаміка розвитку фізичних якостей студентів СумДПУ імені А. С. Макаренка [Текст] / Т. Е. Криводуд // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 156–157.
  • Криводуд, Т. Є.  Здоров’язбережувальна оптимізація навчально-виховного та тренувального процесів [Текст] / Т. Є. Криводуд, Л. І. Бережна, Н. Д. Шошура // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 116–120.

2009 рік

  • Дзюбенко, С. М.  Регіональні проблеми підготовки висококваліфікованих баскетболістів [Текст] : [проблеми , фактори, тенденції підготовки висококваліфікованих баскетболістів у Сумському регіоні] / С. М. Дзюбенко, О. О. Міщенко, Т. Є. Криводуд // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відповід. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 313–317.

2008 рік

  • Криводуд, Т. Є.  Здоров'я і шкідливі звички в структурі способу життя студентів [Текст] / Т. Є. Криводуд, В. М. Шаповал // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 354-359.
  • Шошура, Н. Д.  Комплекси фізичних вправ під час вагітності протягом триместрів [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. Д. Шошура, Н. А. Кулик, Т. Є. Криводуд. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 62 с. 

2007 рік

  • Криводуд, Т. Є.  Історія козацтва [Текст] / Т. Є. Криводуд, О. Р. Сидоренко, Н. Д. Шошура // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 51–56.

2003 рік

  • Криводуд, Т. Є.  Навчання плаванню дітей дошкільного та молодшого шкільного віку [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. пед. навч. закл. / Т. Є. Криводуд. – Суми : СумДПУ, 2003. – 65 с.