Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Кудренко, А. І.  Програми формування здорового способу життя учнів: досвід США [Текст] / А. І. Кудренко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 83–86.

2013 рік

 • Кудренко, А. І.  Еволюція методів інтегрованого навчання в умовах упровадження інтердисциплінарного курикулуму [Текст] / А. І. Кудренко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 80–81.
 • Бурла, А.  Контроль функціонального стану і рівня фізичної підготовленості біатлоністів [Текст] / А. Бурла, А. Бурла, А. І. Кудренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 192–196.

2012 рік

 • Кудренко, А. І.  Стратегії розвитку регіонального педагогічного університету: європейська та національні детермінанти змін [Текст] / А. І. Кудренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 233–240.

2011 рік

 • Бурла, О. М.  Лицарі бігової доріжки [Текст] : нариси про видатних спортсменів Сумщини / О. М. Бурла, А. І. Кудренко, В. І. Підлісний. – Суми : Вид-во "МакДен", 2011. – 173 с. : іл. 
 • Бурла, О. М.  Силова і швидкісно-силова підготовка юних біатлоністів у підготовчому і змагальному періодах річного циклу [Текст] / О. М. Бурла, А. І. Кудренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 258–264.
 • Качуровський, М. О.  Філософські основи освіти [Текст] : навч.-метод. посібник / М. О. Качуровський, А. І. Кудренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 79 с. 

2009 рік

 • Кудренко, А. І.  Методика оцінки індивідуального стилю навчальної діяльності на уроках фізичної культури [Текст] : науково-методичні рекомендації / А. І. Кудренко, О. І. Головченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 37 с. 
 • Кудренко, А. І.  Програма оптимізації фізичної культури підлітків з різними стилями навчальної діяльності [Текст] : науково-методичні рекомендації / А. І. Кудренко, О. І. Головченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 52 с. 
 • Кудренко, А. І.  Теоретико-методичні основи підготовки студентів напряму "Фізичне виховання і спорт" у виховній роботі з юними спортсменами [Текст] / А. І. Кудренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 243–244.

2008 рік

 • Бурла, А. О.  Нормування тренувального навантаження у підготовці юних спортсменів [Текст] / А. О. Бурла, А. І. Кудренко, В. Ф. Котов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 532–537.
 • Демещенко, І. М.  Розвиток фізичної культури та спорту на Сумщині [Текст] / І. М. Демещенко, А. І. Кудренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 444–448.

2007 рік

 • Кудренко, А. І.  Вступ до спеціальності. Практикум [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кудренко, О. В. Перетятько. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 179 с. 
 • Головченко, О. І.  Роль інтересу до занять фізичною культурою у формуванні ціннісної структури особистості підлітків [Текст] / О. І. Головченко, А. І. Кудренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 36–40.
 • Кудренко, А. І.  Теоретичні та методичні основи організації виховної роботи зі спортсменами [Текст] : навчальний посібник для студ. ВНЗ фізичного виховання і спорту / А. І. Кудренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 227 с. 

2006 рік

 • Кудренко, А. І.  Деякі поняття та основні фактори ефективності виховної роботи зі спортсменами [Текст] / А. І. Кудренко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 46–53.
 • Бурла, А. О.  Педагогические и психологические средства восстановления работоспособности юных биатлонистов [Текст] / А. О. Бурла, А. И. Кудренко, В. Ф. Котов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 402–409.

2004 рік

 • Бріжата, І. А.  Факторний аналіз травматизму на уроках фізичної культури [Текст] / І. А. Бріжата, А. І. Кудренко // Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів України : матеріали ІV Всеукраїнської наукової студ. конф., 22–23 квітня 2004 р. – Суми : СумДПУ, 2004. – С. 99–102.