Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Кудрявська, Г. В.  Критерії оцінювання похідного рівня сформованості навчально-пізнавальної компетенції у студентів І курсу мовних спеціальностей [Текст] / Г. В. Кудрявська // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 35.

2005 рік

  • Бойченко, М. А.  Продовжуємо вдосконалювати свою англійську мову [Текст] : навчальний посібник для студ. заоч. від-ня ф-тів інозем. мов, додатк. спец. та післядипл. освіти пед. ВНЗ / М. А. Бойченко, Т. І. Голуб, Г. В. Кудрявська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 154 с.