Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Кукса, Н. В.  Відновлення функцій верхніх кінцівок у дітей із церебральним паралічем засобами предметного середовища [Текст] / Н. В. Кукса, А. В. Тимощенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 358–363.
 • Кукса, Н. В.  Корекція сутулості в дітей дошкільного віку засобами хатха-йоги [Текст] / Н. В. Кукса, Ю. Ю. Ткаченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 363–367.
 • Кукса, Н. В.  Рухлива гра як засіб корекції розладів рухової сфери в дітей із церебральним паралічем [Текст] / Н. В. Кукса, О. М. Забара // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури, Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 354–358.

2012 рік

 • Кукса, Н. В.  Корекційний зміст і структура методики розвитку функціональних можливостей рук у дітей 5–10 років зі спастичними формами церебрального паралічу [Текст] / Н. В. Кукса // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 164–171.
 • Кукса, Н. В.  Корекція рухових порушень у дітей дошкільного віку з геміпаретичною формою церебрального паралічу [Текст] / Н. В. Кукса // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 199.
 • Кукса, Н. В.  Су Джок терапія і точковий масаж у системі комплексної реабілітації хворих на гіпертонічну хворобу [Текст] / Н. В. Кукса, О. Г. Клюс // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 345–350.

2011 рік

 • Кукса, Н. В.  Арт-терапія засіб розвитку дрібної моторики у дітей з церебральним паралічем [Текст] / Н. В. Кукса, О. С. Сажко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: Кудренко А. І., Лянной Ю. О., Косяк В. А. та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 281–283.

2010 рік

 • Кукса, Н. В.  Корекція порушень рухової сфери в дітей 5–7 років із геміпаретичною формою церебрального паралічу [Текст] / Н. В. Кукса, Ю. Б. Ковалішина // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 122–124.

2009 рік

 • Кукса, Н. В.  Корекційне навчання рухових дій дітей із церебральним паралічем [Текст] / Н. В. Кукса // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I міського науково-практичного семінару, м. Суми / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 76-84.
 • Кукса, Н. В.  Формування просторових уявлень у дітей із церебральним паралічем [Текст] / Н. В. Кукса // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 231.

2008 рік

 • Кукса, Н. В.  Організаційно-методичні аспекти корекційно-педагогічної роботи з розвитку функціональних можливостей рук у дітей з ДЦП в умовах центру ранньої соціальної реабілітації [Текст] / Н. В. Кукса // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України, Сумська обл. держ. адміністрація ; [редкол. випуску : В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 490–498.