Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Кулик, Н. А.  Елементи легкої атлетики у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку [Текст] : методичний посібник для інструкторів фізичного виховання і вихователів дошкільних закладів освіти / Н. А. Кулик, І. П. Масляк ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "МРІЯ", 2015. – 116 с.
 • Кулик, Н. А.  Засоби удосконалення витривалості бігунів на середні дистанції [Текст] / Н. А. Кулик, С. В. Світличний // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 176180.
 • Масляк, І. П.  Парціальна програма з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку "Юний легкоатлет" [Текст] / І. П. Масляк, Н. А. Кулик ; Міністерство освіти і науки ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "МРІЯ", 2015. – 32 с.
 • Кулик, Н. А.  Розвиток витривалості у дівчат 15–16 років [Текст] / Н. А. Кулик, Б. В. Уваров // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 180184.

2013 рік

 • Кулик, Н. А.  Легка атлетика у системі фізичного виховання старших дошкільників [Текст] : методичний посібник для інструкторів фізичного виховання і вихователів дошкільних закладів освіти / Н. А. Кулик, І. П. Масляк ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 108 с.
 • Оптимізація рухової активності та розвиток фізичних якостей студентів засобами фізичного виховання [Текст] : навчально-методичні рекомендації / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; уклад.: Н. А. Кулик, Н. Д. Шошура. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 36 с.
 • Кулик, Н. А.  Характеристика програмного забезпечення з фізичного виховання у дошкільних закладах освіти [Текст] / Н. А. Кулик // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 112115.

2012 рік

 • Кулик, Н. А.  Зміни фізичної підготовленості дітей дошкільного віку [Текст] / Н. А. Кулик // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 135140.
 • Кулик, Н. А.  Характеристика показників фізичної підготовленості студентів першого курсу [Текст] / Н. А. Кулик // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 157158.

2011 рік

 • Кулик, Н. А.  Фізкультура в дошкільних закладах освіти [Текст] / Н. А. Кулик // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 185186.

2010 рік

 • Кулик, Н. А.  Застосування інтегрованого підходу до реалізації завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку [Текст] / Н. А. Кулик, Т. О. Лоза // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 34–35.

2008 рік

 • Шошура, Н. Д.  Комплекси фізичних вправ під час вагітності протягом триместрів [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. Д. Шошура, Н. А. Кулик, Т. Є. Криводуд. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 62 с. 
 • Кулик, Н. А.  Роль рухів у розвитку дітей дошкільного віку [Текст] / Н. А. Кулик, Т. О. Лоза // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 6367.