Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Кумеда, О.  Звук-чужоземець, або Нова-стара історія про Томенка-Хоменка-Фоменка [Текст] / О. Кумеда // Сумщина. – 2016. – № 11, 16 березня. – С. 13.
 • Кумеда, О.  Пантелеймон Куліш: письменник, етнограф, мовознавець [Текст] / О. Кумеда // Дивослово. – 2016. – № 3. – С. 42–46.

2014 рік

 • Кумеда, О. П.  Форми давального та місцевого відмінків іменників ІІ відміни однини в мові першодруків П. О. Куліша [Текст] / О. П. Кумеда // Філологічні трактати : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДПУ ; Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 91–94.

2012 рік

 • Кумеда, О. П.  Лексичні регіоналізми в мові творів П. Куліша [Текст] / О. П. Кумеда // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 168–175.
 • Кумеда, О. П.  Мовні погляди П. О. Куліша і мова його творів [Текст] / О. П. Кумеда // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 8.
 • Кумеда, О. П.  Морфологічні риси мови першодруків у світлі східнополіського діалекту [Текст] / О. П. Кумеда // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 160–168.
 • Кумеда, О. П.  Народнорозмовна основа ідіолекту П. Куліша [Текст]. Розділ 4 / О. П. Кумеда // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 141–181.
 • Кумеда, О. П.  Східнополіське говіркове оточення як первісна лінгвальна субстанція ідіолекту П. Куліша [Текст] / О. П. Кумеда // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 141–151.
 • Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу [Текст] : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П’ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман, О. П. Кумеда, І. Б. Іванова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 210 с. 
 • Кумеда, О. П.  Фонетичні риси мови першодруків П. Куліша на тлі східнополіського діалекту [Текст] / О. П. Кумеда // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 151–160.

2011 рік

 • Кумеда, О. П.  Мовні погляди П. О. Куліша і мова його творів [Текст] / О. П. Кумеда // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 9.
 • Кумеда, О. П.  Рефлекси праслов'янського проривного [g] в мові першодруків П. О. Куліша [Текст] / О. П. Кумеда // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 123128.

2010 рік

 • Кумеда, О. П.  Вказівні займенники в мові першодруків П. Куліша [Текст] / О. П. Кумеда // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, К. М. Грамма ]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 2. – С. 30–37.

2008 рік

 • Кумеда, О. П.  Відбиття репрезентантів /о/ – /а/ та /о/ – /и/ в першодруках П. Куліша [Текст] / О. П. Кумеда // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 179.

2007 рік

 • Кумеда, О. П.  Морфологічні риси творів Пантелеймона Куліша [Текст] / О. П. Кумеда // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 175.

2005 рік

 • Кумеда, О. П.  Засоби художньої виразності в гомілетичній комунікації [Текст] / О. П. Кумеда // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 47–55.