Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Кущова, Е. В.  Інноваційні процеси в музичному мистецтві [Текст] / Е. В. Кущова // Творчість П. І. Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з нагоди 150-річчя першого візиту П. І. Чайковського в Україну, (15–17 травня 2014 року, Суми-Тростянець) / [редкол.: Л. Г. Тарапата-Більченко, Г. В. Алексєєва, О. А. Антонець та ін.]. – Суми ; Тростянець : [ТОВ ВПП "Фабрика друку"], 2014. – С. 72–76.

2012 рік

  • Кущова, Е. В.  Діалог з минулим в естетиці постмодернізму (на матеріалі фортепіанних багателей В. Сильвестрова) [Текст] / Е. В. Кущова // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ "ТД "Папірус", 2012. – Вип. 2. – С. 140–146.
  • Кущова, Е.  Новітні тенденції розвитку сучасної музики (на матеріалі творчості Хельмута Лахенмана) [Текст] / Е. Кущова // Митець і його творчість у просторі сучасної культури : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7–8 червня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" ; [редкол.: А. О. Васюріна, О. Ю. Енська, С. П. Зуєв та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 52–59.

2010 рік

  • Кущова, Е. В.  Фортепіанна музика Валерія Гавриліна у сучасному педагогічному репертуарі [Текст] / Е. В. Кущова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 97–99.
  • Кущова, Е. В.  Фортепіанні мініатюри Валерія Гавриліна в підготовці майбутнього вчителя музики: проблеми виконавської інтерпретації [Текст] / Е. В. Кущова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 291–296.

2009 рік

  • Кущова, Е. В.  Музика незавершеного балету М. Кармінського "Рембрандт" в новому історико-стильовому контексті [Текст] / Е. В. Кущова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 29-30.

2008 рік

  • Кущова, Е. В.  Тенденції розвитку сучасного музичного мистецтва [Текст] / Е. В. Кущова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С.Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 31–32.

2007 рік

  • Кущова, Е. В.  Інноваційні процеси в музичному мистецтві [Текст] : навч. посібник для студ. та магістрантів ф-ту мистецтв / Е. В. Кущова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 123с. 
  • Кущова, Е. В.  Інтерстектуальні особливості "Інтермеццо пам'яті Брамса" С. Слонімського [Текст] / Е. В. Кущова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 37.