Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Кузікова, С. Б.  Потенціал суб'єктності в ситуаціях невизначеності: формування професійної успішності майбутніх фахівців у різних соціально-професійних умовах [Текст] / С. Б. Кузікова, С. Е. Важинський // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 53–70.
 • Кузікова, С. Б.  Потенціал суб'єктності в ситуаціях невизначеності: формування професійної успішності майбутніх фахівців у різних соціально-професійних умовах [Текст] / С. Б. Кузікова, С. Е. Важинський // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 53–70.
 • Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток [Текст] : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 299 с. – ISBN 978-966-698-230-1.

2015 рік

 

 • Кузікова, С. Б.  Автентичність і суверенність як умови збереження самості особистості у кризових умовах життя [Текст] / С. Б. Кузікова, В. Л. Зливков // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 56–58.
 • Кузікова, С. Б.  Адаптація, соціалізація, саморозвиток особистості в контексті суб'єктного підходу [Текст] / С. Б. Кузікова // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 78–84.
 • Кузікова, С. Б.  Дослідження стратегій соціально-психологічної адаптації студентів до нової життєвої ситуації [Текст] / С. Б. Кузікова, А. Г. Іваненко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 136–138.
 • Кузікова, С. Б.  Життєва криза і саморозвиток особистості [Текст] / С. Б. Кузікова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 53–55.
 • Кузікова, С. Б.  Методологічні виміри суб'єктності в контексті автентичності та саморозвитку особистості [Текст] / С. Б. Кузікова, В. Л. Зливков // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 59–65.
 • Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика [Текст] : монографія. Кн. 1 / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 429 с. – [Серед авторів видання викладачі СумДПУ імені А. С. Макаренка: А. В. Вертель, І. М. Щербакова, С. Б. Кузікова, Н. О. Єрмакова, Т. І. Щербак]. – ISBN 978-966-698-201-8.
 • Кузікова, С. Б.  Психокорекційна практика як моделювання і апробація майбутньої професійної діяльності студентів-психологів [Текст] / С. Б. Кузікова, Є. В. Федорова // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 263–270.
 • Кузікова, С. Б.  Суб'єктивне переживання часу як психосоматичний феномен [Текст] / С. Б. Кузікова, Т. Б. Хомуленко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 142–144.
 • Кузікова, С. Б.  Технології напрацювання студентами-психологами досвіду особистісних змін у контексті їх професійного становлення [Текст] / С. Б. Кузікова, Є. В. Федорова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 354–358.
 • Кузікова, С. Б.  Феноменологія саморозвитку в психосоціальній ґенезі особистості: суб'єктний підхід [Текст] / С. Б. Кузікова // Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Кн. 1. – С. 295–318.
 • Кузікова, С. Б.  Формування навичок самопізнання і саморегуляції як умова подолання конфліктності у підлітків [Текст] / С. Б. Кузікова, О. Ю. Фесенко // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 270–275.
  Кузікова, С. Б.  Формування суб'єкта саморозвитку як інноваційна технологія вищої освіти [Текст] / С. Б. Кузікова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 352–354.

2014 рік

 • Кузікова, С. Б.  Психологічна культура у феноменології саморозвитку особистості [Текст] / С. Б. Кузікова // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / Є. В. Анохін, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський, М. Й. Боришевський ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. Г. Є. Улунова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – С. 72-89.

2013 рік

 

 • Кузікова, С. Б.  Організація фахової підготовки студентів-психологів як технологія формування суб'єкта саморозвитку [Текст] / С. Б. Кузікова // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доповідей [II] Всеукраїнської наукової конференції, 15 березня 2013 р. / Класичний приватний ун-т ; [члени редкол.: В. М. Огаренко, О. В. Покатаєва, А. О. Монаєнко та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2013. – С. 82–83.
 • Кузікова, С. Б.  Особистісні смисли і життєві цілі як регулятори саморозвитку людини [Текст] / С. Б. Кузікова // Психологічна просвіта у навчальному закладі: сутність, проблеми, перспективи : матеріали регіонального семінару з міжнародною участю, 31 жовтня 2013 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. психології ; Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи НБУ" та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, Т. Б. Тарасова]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – С. 16–18.
 • Кузікова, С. Б.  Сучасні підходи до розуміння сутності і технологій надання психологічної допомоги особистості [Текст] / С. Б. Кузікова // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 92-110.

2012 рік

 • Кузікова, С. Б.  Педагогічний вплив як створення умов формування суб'єкта саморозвитку [Текст] / С. Б. Кузікова // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумська обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін.; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 8-11.
 • Кузікова, С. Б.  Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці [Текст] : автореф. дис. ... доктора психолічних наук : спец. 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / С. Б. Кузікова ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2012. – 44 с. 
 • Кузікова, С. Б.  Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці [Текст] : монографія / С. Б. Кузікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : МакДен, 2012. – 409 с. 

2011 рік

 • Кузікова, С. Б.  Підготовка студентів-психологів до психокорекційної діяльності [Текст] : навч. посібник / С. Б. Кузікова. – Суми : МакДен, 2011. – 142 с. 
 • Кузікова, С. Б.  Психокорекційна практика [Текст] : навчально-методичний посібник / С. Б. Кузікова. – Суми : МакДен, 2011. – 96 с. 
 • Кузікова, С. Б.  Психологія саморозвитку [Текст] : навч. посібник / С. Б. Кузікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : МакДен, 2011. – 147 с. 

2010 рік

 • Кузікова, С.  Дослідження психологічних ресурсів саморозвитку особистості [Текст] / С. Кузікова // Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 червня 2010 р., Львів-Кам'янець-Подільський / МОН України, Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; Кам'янець-Подільський національний ун-т ім. І. Огієнка та ін. ; [редкол.: С. Д. Максименко, В. Й. Бочелюк, В. О. Васютинський та ін.]. – [Кам'янець-Подільський] : [Аксіома], [2010]. – С. 91–92.
 • Кузікова, С. Б.  Психологічні ресурси саморозвитку особистості [Текст] / С. Б. Кузікова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 93-94.

2008 рік

 • Кузікова, С. Б.  Значущість особистісного смислу професійної діяльності в системі підготовки майбутніх фахівців [Текст] / С. Б. Кузікова // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2008 р., м. Суми / редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова. І. А. Медведєв та ін. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 233-234.
 • Кузікова, С. Б.  Механізм суб'єктивного ставлення студентів ВНЗ [Текст] / С. Б. Кузікова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С.Макаренка], 2008. – С. 210.
 • Кузікова, С. Б.  Система особистісних смислів як фактор духовного саморозвитку молоді [Текст] / С. Б. Кузікова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 123-125.

2008 рік

 • Кузікова, С. Б.  Активне навчання як інноваційний підхід у вищій освіті [Текст] / С. Б. Кузікова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 215-216.
 • Кузікова, С.  Вікова психокорекція [Текст] / С. Кузікова. – К. : Главник, 2008. – 143 с. 
 • Кузікова, С.  Техніки вікової психокорекції [Текст] / С. Кузікова. – К. : Главник, 2008. – 159 с. – (Психологічний інструментарій). 

2007 рік

 • Кузікова, С. Б.  Єдність виховання і навчання в системі вищої освіти [Текст] / С. Б. Кузікова // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 39-41.

2006 рік

 • Кузікова, С. Б.  Активне навчання у вищій школі як засіб особистісно-професійного становлення майбутніх практичних психологів [Текст] / С. Б. Кузікова // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конф., 21–22 березня 2006 р., м. Суми / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 160-163.
 • Кузікова, С. Б.  Процес навчання як взаємодія між професійним і особистісним становищем [Текст] / С. Б. Кузікова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 32-37.
 • Кузікова, С. Б.  Теорія і практика вікової психокорекції [Текст] : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. Б. Кузікова. – Суми : Університетська книга, 2006. – 383 с. 
 • Кузікова, С. Б.  Шляхи й методи оптимізації фахової підготовки студентів-психологів у вищій освіті [Текст] / С. Б. Кузікова // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумська обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 1. – С. 107-110.

2001 рік

 • Кузікова, С. Б.  Активне навчання у вищій школі як засіб особистісно-професійного становлення майбутніх практичних психологів [Текст] / С. Б. Кузікова // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конфернції. – Суми : Университетська книга, 2006. – С. 160-163.
 • Кузікова, С. Б.  Комплексна програма вивчення курсу "Психологічна корекція" [Текст] : [навчально-методичний посібник] / С. Б. Кузікова. – Суми : СумДПУ, 2001. – 88 с. 

2000 рік

 • Кузікова, С. Б.  Корекція Я-концепції як умова подолання конфліктності у підлітків [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / С. Б. Кузікова. – К., 2000. – 20 с.