Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Кириленко, Н.  Художнє моделювання образу квітів в українському фольклорі [Текст] : монографія / Н. Кириленко, К. Косенко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 106 с.

2012 рік

 

  • Кириленко, Н. І.  Взаємозв'язок фольклору й давньої літератури [Текст] / Н. І. Кириленко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 51–55.
  • Кириленко, Н. І.  Відображення світогляду українців у поезіях П. Тичини [Текст] / Н. І. Кириленко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 66–73.
  • Кириленко, Н. І.  Етико-моральні проблеми в українських гумористично-сатиричних творах XIX століття [Текст] / Н. І. Кириленко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 55–66.
  • Кириленко, Н. І.  Інтерпретація фольклорних мотивів та образів у літературному тексті [Текст]. Розділ 2 / Н. І. Кириленко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 51–90.
  • Кириленко, Н. І.  Народна творчість - джерело лірики Олександра Олеся [Текст] / Н. І. Кириленко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 80–90.
  • Кириленко, Н. І.  Філософське осмислення людини й природи у творчості Б.-І Антонича [Текст] / Н. І. Кириленко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П'ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 73–80.
  • Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу [Текст] : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П’ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман, О. П. Кумеда, І. Б. Іванова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 210 с. 
  • Кириленко, Н. І.  Фольклор як засіб виховного впливу на школярів [Текст] / Н. І. Кириленко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 18-19.

2011 рік

  • Кириленко, Н. І.  Використання біблійних мотивів у творах письменників давньої української літератури [Текст] / Н. І. Кириленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 20–21.
  • Кириленко, Н. І.  Відтворення язичницької системи осягнення світобудови в поезіях Павла Тичини [Текст] / Н. І. Кириленко, Н. А. Кобилко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 266–274.

2010 рік

  • Коробка, Л. М.  До проблеми психологічного здоров'я педагога в сучасній системі освіти [Текст] / Л. М. Коробка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (3). – С. 65–74.
  • Кириленко, Н. І.  Естетико-духовні переконання українців у народних ліричних піснях [Текст] / Н. І. Кириленко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, К. М. Грамма ]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 2. – С. 112–122.
  • Кириленко, Н. І.  Художньо-національний світ у романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" [Текст] : [монографія] / Н. І. Кириленко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 162 с. 

2009 рік

  • Кириленко, Н. І.  Психологізм українських народних ліричних пісень [Текст] / Н. І. Кириленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 140–141.
  • Кириленко, Н. І.  Фольклор і давня українська проза [Текст] / Н. І. Кириленко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 191–194.
  • Кириленко, Н.  Формування особистості учнів середніх класів засобами українського фольклору [Текст] / Н. Кириленко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 7/8. – С. 31–33.

2008 рік

  • Кириленко, Н. І.  Мотиви творчості М. Йогансена [Текст] / Н. І. Кириленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 172–173.

2007 рік

  • Кириленко, Н. І.  Художньо-філософське осмислення світу в сонетах Б.-І. Антонича [Текст] / Н. І. Кириленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 188–189.

2006 рік

  • Кириленко, Н. І.  Проблема народної моралі в українських гумористично-сатиричних творах [Текст] / Н. І. Кириленко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 161–170.

2005 рік

  • Кириленко, Н. І.  Історія України у творах Ліни Костенко [Текст] : навч. посібник для студ. та викл. філол. ф-тів, учнів навч. закл., учителів укр. літ. / Н. І. Кириленко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 123 с. 
  • Кириленко, Н. І.  Формування національної свідомості в учнів при вивченні особистості письменника І. Багряного [Текст] / Н. І. Кириленко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / ред. М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – Ч. 1. – С. 306–314.
  • Кириленко, Н. І.  Художнє осмислення загальнолюдських проблем у поемах "шістдесятників" [Текст] : (за творами Б. Олійника та І. Драча) / Н. І. Кириленко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 127–134.