Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Загальна теорія підготовки спортсменів [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів галузі знань "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" / О. М. Бурла, В. І. Гончаренко, І. М. Кравченко, В. М. Ласточкін, С. В. Гудим ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 182 с. 
  • Ласточкін, В. М.  Роль екстремальних видів спорту у нейтралізації впливу на підлітків із диссоціальною поведінкою стресорів кризового сьогодення [Текст] / В. М. Ласточкін // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 265–267.

2012 рік

  • Ласточкін, В. М.  Рухова активність як важлива умова покращення здоров'я учнів [Текст] / В. М. Ласточкін // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 180–181.

2009 рік

  • Ласточкін, В. М.  Особистісна фізична культура школярів [Текст] / В. М. Ласточкін, О. В. Ласточкіна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 387–391.
  • Ласточкіна, О. В.  Соціальні умови психофізичних порушень дошкільників [Текст] / О. В. Ласточкіна, В. М. Ласточкін // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих дослідників, присвячений 85-річчю СумДПУ ім. А. С. Макаренка / [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 229–231.