Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Ласточкіна, О.  Діагностика зв'язного мовлення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення засобами пізнавальних завдань [Текст] / О. Ласточкіна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 1 (77). – С. 47–53.
 • Ласточкіна, О. В.  Навчальна робота кафедри за 2006–2016 роки [Текст] / О. В. Ласточкіна, І. В. Кравченко // Становлення та розвиток спеціальності "Логопедія" в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 10-річчя випускової кафедри) : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Каф. логопедії ; керівник колективу авторів і науковий редактор А. І. Кравченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 16–41.
 • Становлення та розвиток спеціальності "Логопедія" в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 10-річчя випускової кафедри) [Текст] : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Каф. логопедії ; керівник колективу авторів і науковий редактор А. І. Кравченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 192 с. : іл. – [Колектив авторів: І. В. Кравченко, О. В. Ласточкіна, Л. В. Мороз, В. М. Андросова, К. О. Зеліеська-Любченко, Л. Л. Стахова]. 
 • Мороз, Л. В.  Характеристика випускової кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка [Текст]. Ч. І / Л. В. Мороз, О. В. Ласточкіна, В. М. Андросова // Становлення та розвиток спеціальності "Логопедія" в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 10-річчя випускової кафедри) : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Каф. логопедії ; керівник колективу авторів і науковий редактор А. І. Кравченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 6–93.

2013 рік

 • Чмих, Н. В.  Дослідження зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ [Текст] / Н. В. Чмих, О. В. Ласточкіна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності "Корекційна освіта", (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 488–494.
 • Ласточкіна, О. В.  Дослідження стану та змісту організації мовленнєвої підготовки дітей старшого дошкільного віку [Текст] / О. В. Ласточкіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 143–151.
 • Ласточкіна, О. В.  Соціально-правове забезпечення [Текст] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта. Логопедія" вищих пед. навч. закладів / О. В. Ласточкіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 137 с. 

2012 рік

 • Ласточкіна, О. В.  Дослідження рівнів сформованості окремих характеристик творчого мислення старших дошкільників із ЗНМ [Текст] / О. В. Ласточкіна, А. О. Дяденко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 92–96.
 • Ласточкіна, О. В.  Ефективність методики підготовки старших дошкільників із ТПМ до навчання в школі засобами пізнавальних знань [Текст] / О. В. Ласточкіна // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 165–166.
 • Ласточкіна, О. В.  Пізнавальні завдання у навчанні дошкільників з порушеннями мовлення [Текст] / О. В. Ласточкіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 6 (24). – С. 450–456.

2011 рік

 • Дяденко, А. О.  Розвивальне навчання як засіб активізації творчого мислення старших дошкільників із ЗНМ [Текст] / А. О. Дяденко, О. В. Ласточкіна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І Кудренко, Ю. О. Лянной., В. А Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 232–236.

2009 рік

 • Ласточкіна, О. В.  Дослідження проблеми навчально-пізнавальної діяльності дітей 6-річного віку з тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / О. В. Ласточкіна // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I міського науково-практичного семінару м. Суми / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 85–93.
 • Ласточкін, В. М.  Особистісна фізична культура школярів [Текст] / В. М. Ласточкін, О. В. Ласточкіна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 387–391.
 • Ласточкіна, О. В.  Соціальні умови психофізичних порушень дошкільників [Текст] / О. В. Ласточкіна, В. М. Ласточкін // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих дослідників, присвячений 85-річчю СумДПУ ім. А. С. Макаренка / [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 229–231.
 • Ласточкіна, О. В.  Формування готовності до школи у дітей із тяжкими порушеннями мовлення [Текст] / О. В. Ласточкіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 224.

2007 рік

 • Ласточкіна, О. В.  Корекція складних мовленнєвих порушень за допомогою точкового масажу [Текст] / О. В. Ласточкіна, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 356–360.