Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Латіна, Г. О.  Професійне вигорання педагогічних працівників, як гігієнічна проблема [Текст]. Розділ 7 / Г. О. Латіна // Збереження та зміцнення здоров'я дітей в умовах сучасних навчальних закладів: проблеми та перспективи : монографія / Д. О. Калиниченко, Ю. Л. Дяченко, І. О. Калиниченко, О. О. Скиба ; МОН України ; Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України та ін. ; за заг. ред. І. О. Калиниченко. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 180–193.

2016 рік

 • Латіна, Г. О.  Оцінка ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми молодшого шкільного віку з урахуванням адаптаційно-резервних можливостей [Текст] / Г. О. Латіна, О. М. Поповиченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 40–43.
 • Латіна, Г. О.  Оцінка стану системи превентивного фізичного виховання при ожирінні у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / Г. О. Латіна, О. І. Шаповал // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 43–46.

2015 рік

 • Латіна, Г. О.  Оцінка рухової активності у дітей старшого шкільного віку [Текст] / Г. О. Латіна, О. М. Романенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 168–171.
 • Латіна, Г. О.  Стан адаптаційно-резервних можливостей організму учнів молодшого шкільного віку [Текст] / Г. О. Латіна, О. М. Поповиченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 164–168.

2014 рік

 • Латіна, Г. О.  Методика оцінки якості засобів відновлення у підготовчому етапі тренувального процесу лижників-гонщиків [Текст] / Г. О. Латіна, Т. С. Приходченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-наук. ін-т фіз. культури ; Управління молоді та спорту Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 250–253.
 • Латіна, Г. О.  Оцінка функціонального стану кардіореспіраторної системи у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем адаптаційно-резервних можливостей організму [Текст] / Г. О. Латіна, I. С. Ніхаєнко, І. В. Прокопенко // Освіта і здоров'я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (27–28 березня 2014 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т проблем виховання НАПН України та ін. ; [редакційна рада: І. О. Калиниченко, О. О. Єжова, О. І. Іванова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 151–160.
 • Замятіна, Р. В.  Стан здоров'я учнів 6–17 років в процесі формування здоров'язбережувального середовища [Текст] / Р. В. Замятіна, Г. О. Латіна // Освіта і здоров'я : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (27–28 березня 2014 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т проблем виховання НАПН України та ін. ; [редакційна рада: І. О. Калиниченко, О. О. Єжова, О. І. Іванова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 83–91.
 • Латіна, Г. О.  Структура оздоровчої роботи в умовах дошкільного навчального закладу [Текст] / Г. О. Латіна, Ю. А. Пойманова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-наук. ін-т фіз. культури ; Управл. молоді та спорту Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 103–107.
 • Латіна, Г. О.  Фізіолого-гігієнічна оцінка ефективності впровадження освітньої та оздоровчої здоров'язбережувальних технологій у початкову ланку загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / Г. О. Латіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 249–259.

2013 рік

 • Латіна, Г. О.  Обгрунтування програми фізичної реабілітації при порушеннях зору на підставі оцінки стану здоров'я учнів молодшого шкільного віку [Текст] / Г. О. Латіна, І. С. Ніхаєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 373–377.

2012 рік

 • Латіна, Г. О.  Основи медичних знань у схемах [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. О. Латіна ; М-во освіти, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 222 с. 
 • Латіна, Г. О.  Основні напрямки профілактики захворювань у юнаків призовного віку [Текст] / Г. О. Латіна // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 148–151.
 • Латіна, Г. О.  Оцінка якості життя педагогів на етапі професійної підготовки [Текст] / Г. О. Латіна // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 188.
 • Латіна, Г. О.  Статистичні та спектральні характеристики серцевого ритму студентів-спортсменів з різним рівнем фізичної працездатності [Текст] / Г. О. Латіна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 53–57.
 • Латіна, Г. О.  Якість життя вчителів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / Г. О. Латіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 239–245.

2011 рік

 • Латіна, Г. О.  Корекція вегетативного дисбалансу у підлітків з вегето-судинною дисфункцією засобами лікувальної фізичної культури [Текст] / Г. О. Латіна, А. М. Давиденко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 293–295.
 • Латіна, Г. О.  Оцінка адаптаційних резервів організму студентів-педагогів за показниками варіабельності серцевого ритму [Текст] / Г. О. Латіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 179.
 • Латіна, Г. О.  Профілактика та корекція нервово-психічної нестійкості студентів засобами фізичної реабілітації [Текст] / Г. О. Латіна, І. А. Білоус // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 290–292.

2009 рік

 • Латіна, Г. О.  Оцінка професійного вигорання у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / Г. О. Латіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 214–215.
 • Латіна, Г. О.  Оцінювання ефективності гімнастики як засобу фізичної реабілітації при захворюваннях кардіореспіраторної системи у педагогів на диспансерному етапі [Текст] / Г. О. Латіна, Є. М. Дейнека // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 276–283.

2010 рік

 • Латіна, Г. О.  Вегетативна регуляція діяльності серцево-судинної системи в процесі відновлення осіб після перенесеного інфаркту міокарду [Текст] / Г. О. Латіна, Г. Г. Перерва // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редакційна рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 228–233.
 • Латіна, Г. О.  Нервово-психічна стійкість педагогів на етапі професійної підготовки [Текст] / Г. О. Латіна // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редакційна рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 217–223.
 • Скиба, О. О.  Теоретичні аспекти дослідження імунореактивності організму лижників-гонщиків під час максимальних фізичних навантажень у змагальному періоді [Текст] / О. О. Скиба, Г. О. Латіна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 58–61.

2008 рік

 • Латіна, Г. О.  Фізіологічні та соціально-гігєнічні кореляти розвитку професійного вигорання педагогів [Текст] / Г. О. Латіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 251–252.

2007 рік

 • Латіна, Г. О.  Стан вегетативної регуляції серцевого ритму при емоційному вигоранні у педагогів [Текст] / Г. О. Латіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 300–301.

2006 рік

 • Латіна, Г. О.  Дослідження особистісних якостей як прогностичного критерія оцінки професійного здоров'я вчителів [Текст] / Г. О. Латіна, І. О. Калиниченко // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 81–83.

2005 рік

 • Латіна, Г. О.  Особливості психологічного статусу підлітків загальноосвітніх навчально-виховних закладів різного типу м. Суми [Текст] / Г. О. Латіна // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін ]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 204–208.

2002 рік

 • Калиниченко, І. О.  Вікові особливості артеріального тиску у школярів м. Сум [Текст] / І. О. Калиниченко, Г. О. Латіна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали II Всеукраїнської наук. конф., 25–26 квіт.2002 р. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 149–153.