Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Лазарєв, М. О.  Особливості застосування козацької педагогіки для творчої і духовної самореалізації школярів [Текст] / М. О. Лазарєв // Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у навчальних закладах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (27–28 квітня 2017 р., м. Суми) / МОН України, Ін-т проблем виховання НАПН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: І. Д. Бех, О. Г. Козлова, З. М. Діхтяренко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 45–50.
 • Лазарєв, М. О.  Особливості та проблеми евристичної освіти майбутніх учителів [Текст] / М. О. Лазарєв, О. М. Лазарєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 209–212.

2016 рік

 • Лазарєв, М. О.  Діагностика самореалізації пізнавально-творчих якостей студентів і старшокласників в евристичному навчанні [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 2 (56). – С. 64–77.
 • Лазарєв, М. О.  Методи творчої діяльності у сучасній інноваційній освіті [Текст] / М. О. Лазарєв // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 48–104.
 • Наскрізна педагогічна практика [Текст] : навчально-методичний посібник / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [науковий редактор А. А. Сбруєва ; автори розділів: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. Б. Кривонос, Н. В. Коваленко, Н. Г. Осьмук, І. І. Проценко, Г. В. Волошко, Ж. Ю. Чернякова]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 319 с.
 • Лазарєв, М. О.  Педагогічна творчість [Текст] : навчальний посібник для студентів, магістрів, аспірантів педагогічного ун-ту / М. О. Лазарєв ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 292 с. 
 • Лазарєва, О.  Професійно-творча підготовка майбутнього вчителя в евристичній освіті [Текст] / О. Лазарєва, М. Лазарєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 10 (64). – С. 55–68.

2015 рік

 • Лазарєв, М. О.  Можливості та проблеми сучасної евристичної освіти майбутніх педагогів [Текст] / М. О. Лазарєв // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ;, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 227–253.

2014 рік

 • Лазарєв, М. О.  Евристична освіта і сучасні гуманітарні цінності [Текст] / М. О. Лазарєв // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (13–14 листопада, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2014]. – С. 27–32.
 • Лазарєв, М. О.  Самореалізація творчих і духовних цінностей особистості в евристичній освіті [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 270–280.
 • Лазарєв, М. О.  Сучасна евристична освіта та її ціннісно-гуманітарні орієнтації [Текст] / М. О. Лазарєв // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 80–111.
 • Лазарєв, М. О.  Творча самореалізація особистості в евристичній освіті [Текст] / М. О. Лазарєв // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація , Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 89–94.

2013 рік

 • Лазарєв, М. О.  Методи творчої діяльності в евристичній освіті [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 8 (34). – С. 110–124.
 • Лазарєв, М. О.  Особистісне зростання і творча самореалізація майбутнього педагога в евристичній освіті [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 151–156.
 • Лазарєв, М. О.  Творча самореалізація особистості вчителя, студента, учня в людино-центрованій евристичній освіті [Текст] / М. О. Лазарєв // Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 69–111.
 • Лазарєв, М. О.  Творча спадщина А. С. Макаренка - основа для сучасної людино-центрованої системи виховання [Текст] / М. О. Лазарєв // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 66–70.

2012 рік

 • Лазарєв, М. О.  Діалогова взаємодія в евристичному навчанні [Текст] / М. О. Лазарєв // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 253.
 • Лазарєв, М. О.  Духовна і творча самореалізація особистості в інноваційній освіті [Текст] / М. О. Лазарєв // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 39–43.
 • Лазарєв, М. О.  Нова освітня парадигма ХХІ століття: теорія та особливості реалізації [Текст] / М. О. Лазарєв // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 165–168.
 • Лазарєв, М. О.  Освітня технологія: еволюція поняття, концепцій і змісту в педагогічній науці та навчальній практиці [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 90–104.

2011 рік

 • Організація навчального процесу з підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010020 "Управління навчальним закладом" [Текст] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [автори-упоряд.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва ; за ред. А. А. Сбруєвої]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 49 с. 
 • Лазарєв, М. О.  Педагогічний експеримент та його методи [Текст] / М. О. Лазарєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 210-211.
 • Лазарєв, М. О.  Творчість як родова властивість людини і основа педагогічної діяльності [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічні науки: теорія, історія. інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 93–105.

2009 рік

 • Лазарєв, М. О.  Евристична діяльність – основа сучасного навчального процесу [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 92–104.
 • Лазарєв, М. О.  Критерії особистісної самореалізації, інтерперсональні критерії успішної самореалізації особистості [Текст] / М. О. Лазарєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 128–129.

2008 рік

 • Лазарєв, М. О.  А. С. Макаренко: особистість і педагогічні технології [Текст] / М. О. Лазарєв // Творча спадщина А. С. Макаренка крізь призму сучасності : монографія / наук. ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 31-46.
 • Лазарєв, М. О.  Від діалогічного мистецтва А. С. Макаренка до сучасного особистісно-діалогічного стилю взаємодії [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 16–18.
 • Лазарєв, М. О.  Парадигмальний підхід до модернізації освіти [Текст] / М. О. Лазарєв // Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції "Планетарна цивілізація. Наука. Освіта", (3–4 липня 2008 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [ред.-упоряд. М. О. Качуровський]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 150–152.
 • Лазарєв, М. О.  Професійна самореалізація і творча діяльність [Текст] / М. О. Лазарєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 158.
 • Лазарєв, М.  Становлення гуманістичного спілкуванні: від "перспективних ліній" А. С. Макаренка до сучасних технологій особистісно-діалогічної взаємодії [Текст] / М. Лазарєв // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / гол. редкол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова та ін. – Полтава : Вид-во "АСМІ", 2008. – Вип. 5. – С. 29–38. – (Педагогічні науки).

2007 рік

 • Лазарєв, М. О.  Самоосвіта в реалізації професійно-творчого потенціалу особистості [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 278–286.
 • Лазарєв, М. О.  Становлення особистісно-діалогічного стилю спілкування суб'єктів освіти: управлінський аспект [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 284–297.
 • Лазарєв, М. О.  Творча самореалізація майбутнього вчителя [Текст] / М. О. Лазарєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І.  Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 165–166.

2006 рік

 • Лазарєв, М. О.  Інноваційне навчання як інтеграція різних освітніх технологій [Текст] / М. О. Лазарєв // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конф., 21–22 березня 2006 р., м. Суми / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 167–175.
 • Лазарєв, М. О.  Творчість як провідний чинник і самореалізація особистості [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 54–63.

2005 рік

 • Лазарєв, М. О.  Гуманістична парадигма освіти: г'енеза й концептуальні основи [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – Ч. 1. – С. 61-69.
 • Лазарєв, М. О.  Евристично-модульне навчання як сучасна інноваційна технологія освіти [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічна Сумщина. – 2005. – № 1. – С. 17–21.
 • Лазарєв, М. О.  Творча саморелізація особистості: витоки, концепція, критерії [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічна Сумщина. – 2005. – № 4. – С. 5–9.
 • Лазарєв, М. О.  Технологія евристично-модульного навчання [Текст] / М. О. Лазарєв // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 425–436.

2004 рік

 • Педагогічна практика [Текст] : навч.-метод. посібник: Ч. 1 / О. І. Огієнко, Л. В. Пшенична, М. П. Кононенко, Н. В. Кубракова, Н. А. Пріла, Н. Г. Осьмук, М. О. Лазарєв, Л. Ю. Рощупкіна ; ред.кол.: Л. В. Пшенична, О. І. Огієнко, О. В. Перетятько. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 175 с.

2003 рік

 • Лях, В. В.  Творче використання казок в екологічному вихованні школярів [Текст] : метод. посібник для вчителів, вихователів, студ. вищ. пед. навч. закл. Ч .1 : З досвіду діяльності екоцентру "Мурашка" / В. В. Лях, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – 119 с.
 • Лазарєв, М. О.  Підготовка педагога керівника і вчителів до інноваційної дослідницької діяльності в школах нового типу [Текст] / М. О. Лазарєв // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 109–119.
 • Лазарєв, М. О.  Проблема соціально-педагогічного перетворення особистості в контексті творчої спадщини А. С. Макаренка [Текст] / М. О. Лазарєв // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 28–30.