Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

  • Лазоренко, С.  Давньогрецька агоністика в мистецтві [Текст] / С. Лазоренко, М. Чхайло, В. Романова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 2 (66). – С. 238–247.

2016 рік

  • Лазоренко, С. А.  Олімпійський рух на Сумщині (1956–2016) [Текст] / С. А. Лазоренко, М. Б. Чхайло, А. Я. Коломієць // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 134–138.

2015 рік

  • Лазоренко, С. А.  Давньогрецька агоністика та її зв'язок зі спортивними фестивалями міст Північного Причорномор'я [Текст] / С. А. Лазоренко, М. Б. Чхайло // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 77–86.

2014 рік

  • Лазоренко, С. А.  Гуманістичні цінності Сокільського фізичного виховання Сумського регіону [Текст] / С. А. Лазоренко, М. Б. Чхайло, В. Б. Романова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 202–212.

2013 рік

  • Лазоренко, С. А.  Особливості висвітлення питань організації фізкультурно-оздоровчої роботи різних груп населення у друкованих засобах масової інформації Сумського регіону [Текст] / С. А. Лазоренко, А. Я. Коломієць, К. В. Бурмістрова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 119–122.
  • Лазоренко, С. А.  Вплив комплексу заходів з оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності на динаміку показників соматичного здоров'я студентів [Текст] / С. А. Лазоренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 126–133.

2012 рік

  • Лазоренко, С. А.  Оптимізація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів в умовах регіону [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / С. А. Лазоренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський держ. ін-т фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с.

2011 рік

  • Лазоренко, С. А.  Фізкультурно-оздоровча діяльність студентів в умовах регіону [Текст] : навч.-метод. посібник / С. А. Лазоренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 127 с.

2010 рік

  • Лазоренко, С. А.  Рівень рухової активності студентів вищих навчальних закладів Сумської області [Текст] / С. А. Лазоренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 36–39.

2006 рік

  • Лазоренко, С. А.  Взаємозв'язок фізичної та технічної підготовки в тренувальному процесі юних борців [Текст] / С. А. Лазоренко, О. М. Бурла, С. О. Саєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 445–449.