Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Леоненко, А. В.  Нормативно-правове забезпечення процесу допризовної підготовки молоді [Текст] / А. В. Леоненко, С. В. Чередніченко, В. І. Олійник // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 147–150.
 • Леоненко, А. В.  Основні аспекти планування та організації навчально-тренувального процесу з пауерліфтингу [Текст] / А. В. Леоненко, А. Д. Красілов, С. В. Король // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 144–147.
 • Леоненко, А. В.  Сучасні підходи до фізичного виховання старшокласників [Текст] / А. В. Леоненко, Д. С. Веремієнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 1. – С. 79–83.

2016 рік

 • Кривопишин, В. А.  Сучасний стан розвитку кікбоксингу в Україні та на Сумщині [Текст] / В. А. Кривопишин, А. В. Леоненко, С. В. Чередніченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 223–227.

2015 рік

 • Леоненко, А. В.  Патріотичне виховання дітей шкільного віку на традиціях національної культури та етнопедагогіки [Текст] / А. В. Леоненко, М. А. Шовкопляс // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 74–77.

2014 рік

 • Леоненко, А. В.  Відновлення рухових можливостей учнів після травм засобами фізичного виховання [Текст] / А. В. Леоненко, О. М. Літовченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-наук. ін-т фіз. культури ; Управління молоді та спорту Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 107–110.
 • Леоненко, А. В.  Патріотичне виховання в контексті підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до професійної діяльності [Текст] / А. В. Леоненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 3 (37). – С. 287–296.
 • Лоза, Т. О.  Робоча програма з педагогічної практики в школі [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів IV курсу пед. ун-тів спеціальності 6.010201 "Фізичне виховання" / Т. О. Лоза, Л. І. Прокопова, А. В. Леоненко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 121 с. 

2013 рік

 • Леоненко, А. В.  Педагогічні ідеї А. С. Макаренка у контексті проблеми моніторингу якості навчально-виховного процесу профільного загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / А. В. Леоненко, Я. В. Леоненко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (13 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 67–68.
 • Леоненко, А. В.  Сутнісні складові моніторинг якості навчально-виховного процесу профільного загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / А. В. Леоненко, Я. В. Леоненко // Магістр : матеріали науково-практичної конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (14 травня 2013 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 283–288.
 • Леоненко, А. В.  Сучасна інтерпретація традицій української фізичної культури як старослов'янської системи фізичного виховання [Текст] / А. В. Леоненко, А. Д. Красілов, А. В. Лишенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 116–119.

2012 рік

 • Леоненко, А. В.  Сокільство та спортивний рух на українських землях Російської Імперії на початку ХХ століття [Текст] / А. В. Леоненко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 158.
 • Леоненко, А. В.  Сокільська система фізичного виховання у сфері освіти [Текст] / А. В. Леоненко, В. М. Тимошенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 140–145.

2011 рік

 • Леоненко, А. В.  Ідеологічні засади фізично-патріотичного руху "Сокіл" [Текст] / А. В. Леоненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 166–171.
 • Підлісний, В. І.  Парадигма Сокільського виховання майбутнього вчителя фізичної культури (на матеріалі архівних пам'яток XVIII–XIX століть) [Текст] : монографія / В. І. Підлісний, О. В. Бріжатий, А. В. Леоненко. – Суми : [МакДен], 2011. – 140 с. – ISBN 978-966-2305-15-9.
 • Леоненко, А. В.  Формування Сокільської моделі фізкультурної освіти [Текст] / А. В. Леоненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4/5 (14/15). – С. 102–108.

2010 рік

 • Лоза, Т. О.  Програма з педагогічної практики в школі [Текст] : навчальний посібник для студ. III (IV) курсу пед. ун-тів спеціальності "Фізичне виховання" / Т. О. Лоза, Л. І. Прокопова, А. В. Леоненко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 91 с.
 • Леоненко, А. В.  Сокільство та спортивний рух на українських землях на початку XX століття [Текст] / А. В. Леоненко, А. Д. Красілов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 103–105.

2009 рік

 • Леоненко, А. В.  Зміст фізичної та спеціально-прикладної підготовки студентів спеціалізації "Сокіл" [Текст] / А. В. Леоненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 159–168.
 • Леоненко, А. В.  Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів навчання у фізичній культурі [Текст] / А. В. Леоненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 62–68.
 • Леоненко, А. В.  Фізична і спеціально-прикладна підготовка студентів спеціалізації "Сокіл" [Текст] / А. В. Леоненко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 241–242.

2008 рік

 • Леоненко, А. В.  Засоби і форми військово-фізичної подготовки в різні історичні періоди на території України [Текст] / А. В. Леоненко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 277–278.
 • Леоненко, А. В.  Форма і засоби військово-фізичної підготовки в різні історичні періоди на території України [Текст] / А. В. Леоненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 73–80.

2007 рік

 • Леоненко, А. В.  Популярізація традиційної системи виховання молоді [Текст] / А. В. Леоненко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І.  Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 273–274.
 • Леоненко, А. В.  Популяризація традиційної системи виховання молоді [Текст] / А. В. Леоненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 115–119.

2006 рік

 • Леоненко, А. В.  Історична роль сокільського руху у підготовці майбутніх фахівців фізичної культури [Текст] / А. В. Леоненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 68–72.
 • Леоненко, А. В.  Сучасна інтерпретація традицій української фізичної культури як старослав'янської системи фізичного виховання [Текст] / А. В. Леоненко, О. М. Шабельник // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 73–78.

2005 рік

 • Леоненко, А. В.  Зміст загальної та спеціальної фізичної підготовки у панкратіоні на спеціалізації "Сокіл" [Текст] / А. В. Леоненко, О. В. Бріжатий, А. В. Праведний // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 363–368.