Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Владимирова В. М. Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ століть (творчі завдання, тести) : навчально-методичний посібник для студентів-філологів / В. М. Владимирова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 88 c.


Горболіс Л.М. Екологічна культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників : навч. посіб. для студентів-філологів / Л.М. Горболіс. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 132 с.


Горболіс Л. М. Чужина : коди інтерпретації : монографія / Л. М. Горболіс. – Суми : ВВП «Мрія», 2016. – 176 с.


Домчук М.П. Тестові технології у процесі вивчення української літератури в школі : на допомогу студентам-філологам старших курсів: [навч. посібник] / М. П. Домчук. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 60 с.


Домчук М.П. Українське шістдесятництво у контексті доби : Навч. посіб. для студент. -філолог. вищ. пед. навч. закл. / М. П. Домчук. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 227 с.


Єременко О.Р. На шляху літературознавчого аналізу текстів «Єрусалим на горах» Р. Федоріва і «Тисячолітній Миколай» П. Загребельного : навч.-метод. посібник зі спецкурсу «Сучасний історичний роман і його вивчення в школі» (у двох частинах). – На допомогу філологам-магістрантам / О.Р. Єременко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 128 с.


Єременко О. Художнє обличчя минулого в сучасній історичній романістиці (На шляху літературознавчого аналізу текстів): навч.-метод. посібник / О.Єременко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 260 с.


Курсова робота з російської літератури ХІХ століття : метод. рекомендації / укл. В.В. Мілованова. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 60 с.


Курсова та дипломна робота з української літератури : Методичні рекомендації для студентів-філологів та викладачів вищих навчальних акладів / Укл. В.М.Владимирова, Н.І.Кириленко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 28 с.


Медвідь Н.О. Українська література у взаємозв'язках із зарубіжною літературою [Текст] : Навч.-метод. посібник для вчителів і студ.-філологів / Н. Медвідь, О. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 72 с.


Мілованова В.В. Сучасна зарубіжна література : (Кінець ХХ - початок ХХІ ст.): Навч. посібник: Ч.1 / В. В. Мілованова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 144 с.


Мілованова В.В. Сучасна зарубіжна література (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : навч. посібник / В. В. Мілованова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 2-ге вид., випр. і доп. – 172 с.


Мурашова, А. А. Литературное краеведение: теория и практика использования в учебной и воспитательной работе : Учеб. пособие для студ. гуман. факул. ВУЗ / А. А. Мурашова. – Сумы : Сум ГПУ им. А.С.Макаренко, 2006. – 160 с.


Савченко З. В. Педагогічна практика зі світової літератури : навчально-методичний посібник / З.В. Савченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 96 с.


Художньо-естетичні концепти шістдесятництва / За ред. Н.І. Кириленко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 136 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ