Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Луценко, О. А.  Гендерний підхід в наукових дослідженнях та практичній роботі з сім'єю [Текст] / О. А. Луценко // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 246–248.

2013 рік

 • Луценко, О. А.  Гендерний підхід і гендерне значення в системі психологічної і педагогічної освіти [Текст] / О. А. Луценко // Психологічна просвіта у навчальному закладі: сутність, проблеми, перспективи : матеріали регіонального семінару з міжнародною участю, 31 жовтня 2013 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. психології ; Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи НБУ" та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, Т. Б. Тарасова]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – С. 22–25.
 • Луценко, О. А.  Гендерні стереотипи як перешкода на шляху творчої самореалізації дитини [Текст] : [психолого-педагогічний напрям дослідження] / О. А. Луценко // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 53–57.

2012 рік

 • Луценко, О. А.  Як боротись з насиллям в школі? (Проблема насильства та агресивних дій учнів ЗОШ і як їй протистояти) [Текст] : навчально-методичний посібник для працівників соціальних служб та керівників закладів соціально-педагогічного спрямування / О. А. Луценко, А. О. Поляничко, А. В. Чернякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; Управління у справах сім'ї, дітей і молоді Сумської обл. держ. адміністрації. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 106 с.

2010 рік

 • Луценко, О. А.  Гендерна абетка для педагогів [Текст] : метод. рекомендації для вчителів щодо реалізації гендерної складової в навчально-виховному процесі початкової школи / О. А. Луценко, Н. М. Павлущенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 50 с.
 • Гончаренко, О. В.  Скажемо "ні!" насильству в сім'ї. (Проблема домашнього насильства щодо жінок в сім'ї і як їй протистояти) [Текст] : навчально-методичний посібник для працівників соціальних служб та керівників закладів соціально-педагогічного спрямування / О. В. Гончаренко, О. А. Луценко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; Управління у справах сім'ї, дітей та молоді Сумської обл. держ. адміністрації. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 58 с.

2008 рік

 • Луценко, О. А.  Гендерні аспекти профілактики важковиховуваності [Текст] / О. А. Луценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 202.
 • Луценко, О.  Роль гендерної освіти у формуванні культурних та світоглядних установок студентів-педагогів [Текст] / О. Луценко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 106–108.

2007 рік

 • Луценко, О. А.  Гендерний портрет державного службовця [Текст] / О. А. Луценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 208–209.

2004 рік

 • Луценко, О. А.  Gender studies: досвід нової освіти [Текст] / О. А. Луценко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 139–146.

2003 рік

 • Луценко, О. А.  Педагогіка з позиції гендерного підходу [Текст] / О. А. Луценко // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 30–34.