Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Лиман, Ф. М.  Елементи теорії груп, кілець і полів [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ф. М. Лиман, Т. Д. Лукашова. – Суми : [МакДен], 2013. – 204 с.

2012 рік

  • Лукашова, Т.  Про формування наукового світогляду студентів-математиків вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] / Т. Лукашова // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали III міжвузівської науково-практичної конференції, (5–6 грудня 2012 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 51–53.
  • Лукашова, Т. Д.  Скінченні 2-групи нециклічним центром та з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп [Текст] / Т. Д. Лукашова, М. Г. Друшляк // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 84.

2011 рік

  • Лукашова, Т. Д.  Скінченні 2-групи з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп [Текст] / Т. Д. Лукашова, М. Г. Друшляк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 90–91.

2009 рік

  • Лукашова, Т. Д.  Про норми деяких систем нескінченних підгруп у неперіодичних групах [Текст] / Т. Д. Лукашова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 13–14.
  • Лукашова, Т. Д.  Формування комбінаторного мислення учнів при розв'язанні комбінаторних задач на розбиття та розподіл [Текст] / Т. Д. Лукашова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 47–48.

2008 рік

  • Лукашова, Т. Д.  Про норму циклічних підгруп непростих порядків у неперіодичних групах [Текст] / Т. Д. Лукашова, М. Г. Друшляк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 16–17.

2007 рік

  • Лукашова, Т. Д.  Елементи дискретної математики [Текст] : практикум : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів. / Т. Д. Лукашова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 127с.
  • Лукашова, Т.  Про норму нециклічних PD-підгруп локально скінчених груп [Текст] / Т. Лукашова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 12.