Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Лях, В. В.  Формування ціннісних якостей учнів козацького класу у процесі їх самореалізації [Текст] / В. В. Лях // Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у навчальних закладах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (27–28 квітня 2017 р., м. Суми) / МОН України, Ін-т проблем виховання НАПН України ; Департамент освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: І. Д. Бех, О. Г. Козлова, З. М. Діхтяренко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 55–57.

2014 рік

 • Лях, В. В.  Джерела формування ціннісних якостей учнів козацького класу у процесі їх самореалізації [Текст] / В. В. Лях // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (13–14 листопада, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2014]. – С. 160–164.
 • Лях, В. В.  Значення хорових вигуків у козацьких боях [Текст] / В. В. Лях, М. В. Лях // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 109–112.
 • Лях, В. В.  Фізичне виховання молоді козацької доби та учнів козацьких класів сучасної школи [Текст] : [є згадка про кафедру педагогічної творчості та освітніх інновацій СумДПУ, де впродовж 14 років діє студентське товариство "Козацтво Запорозьке" та про козацьку молодь Сумщини] / В. В. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 295–303.

2013 рік

 • Лях, В. В.  Особливості патріотичного виховання молодших школярів у козацькому класі [Текст] / В. В. Лях // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 156–159.
 • Лях, В. В.  Творчі підходи до використання пісні в екологічному вихованні молодших школярів [Текст] / В. В. Лях // Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 308–323.

2012 рік

 • Лях, В. В.  Використання діалогічних методів у навчально-виховному процесі вищого закладу [Текст] / В. В. Лях // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 255.
 • Лях, В. В.  Використання козацьких вигуків як чинник зміцнення здоров'я у процесі творчої самореалізації особистості [Текст] / В. В. Лях, М. В. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (19). – С. 159-167.
 • Лях, В. В.  Педагогічні умови використання пісні в туристсько-екологічній діяльності молодших школярів [Текст] / В. В. Лях, М. В. Лях // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 173–176.
 • Лях, В. В.  Творче використання гучномовок у вихованні молодших школярів на базі козацького таборування [Текст] / В. В. Лях, Л. М. Крівшенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 386–396.

2011 рік

 • Лях, В. В.  Дискусія як метод вивчення історичного матеріалу [Текст] / В. В. Лях // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1. – С. 114–118.
 • Лях, В. В.  Проблеми неоднозначного висвітлення останніх років життя Петра Калнишевського [Текст] / В. В. Лях // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 212–213.

2009 рік

 • Лях, В. В.  Джерела формування національної свідомості у козацької молоді [Текст] / В. В. Лях // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 130–131.

2008 рік

 • Лях, В.  Педагогічні принципи й умови організації екологічного виховання дітей [Текст] / В. Лях // Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти : монографія / Академія пед. наук, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Глухівський держ. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [упоряд. О. М. Семеног]. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. – С. 217–226.
 • Лях, В. В.  Творче використання декламацій в екологічному вихованні молодших школярів [Текст] / В. В. Лях // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 157–158.

2007 рік

 • Лях, В. В.  Творче використання проектної технології в туристсько-екологічній діяльності школярів [Текст] / В. В. Лях // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 166–167.

2006 рік

 • Лях, В. В.  Вузликова гімнастика: поняття, сутність, значення [Текст] / В. В. Лях // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 194–201.

2005 рік

 • Лях, В. В.  Спільна творча діяльність дорослих і дітей на туристсько-екологічній стежці [Текст] / В. В. Лях // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – Ч. 1. – С. 319–326.
 • Лях, В. В.  Творче використання "кричалок" і декламацій у роботі туристських таборів [Текст] : (з досвіду роботи туристсько-екологічних таборів ПБООЦ "Мурашка") : метод. посібник / В. В. Лях. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 63 с.

2004 рік

 • Лях, В. В.  Вузликова гімнастика [Текст] : (з досвіду роботи екоцентру "Мурашка" : метод. рекомендації з формування творчих і прикладних здібностей школярів за допомогою технологій створення нескладних вузликів. Ч. 1 / В. В. Лях, М. В. Лях. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 59 с.
 • Лях, В. В.  Особливості використання казок та оповідань у формуванні екологічної свідомості школярів [Текст] : (з досвіду експерим. роботи екоцентру "Мурашка") / В. В. Лях. – Суми : СумДПУ, 2004. – 27 с.
 • Лях, В. В.  Творчий підхід до використання казок в екологічному вихованні молоді [Текст] / В. В. Лях // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 226–232.

2003 рік

 • Лях, В. В.  Прикладна творчість у туристсько-екологічній діяльності школярів [Текст] : (з досвіду роботи екоцентру "Мурашка") : навч.-метод. посібник: Ч. 1 / В. В. Лях, М. В. Лях. – Суми : СумДПУ, 2003. – 59 с.
 • Лях, В. В.  Творче використання казок в екологічному вихованні школярів [Текст] : метод. посібник для вчителів, вихователів, студ. вищ. пед. навч. закл. : з досвіду діяльності екоцентру "Мурашка". Ч. 1 / В. В. Лях, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – 119 с.
 • Лях, В. В.  Управління дитячим координаційним центром "Мурашка" [Текст] / В. В. Лях // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 101–105.