Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Лянной, Ю.  Академічна культура - візитівка університету [Текст] / Ю. Лянной // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали Першої Усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 травня 2017 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Рада молодих учених, науково-дослідна лабораторія "Академічна культура дослідника" та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 7.

2016 рік

 • Лянной, Ю. О.  Аналіз досвіду професійної підготовки фізичних терапевтів у провідних університетах США [Текст] / Ю. О. Лянной // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 2 (56). – С. 95–107.
 • Лянной, Ю. О.  Підсумки науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедр Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка за 2015 рік [Текст] / Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, Я. М. Копитіна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21-22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 7–19.
 • Лянной, Ю. О.  Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект [Текст] : монографія / Ю. О. Лянной ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 566 с. – ISBN 978-966-698-224-0.
 • Лянной, Ю.  Тенденції професійної підготовки магістрів наук з реабілітації та магістрів фізичної терапії у вищих навчальних закладах Австралії [Текст] / Ю. Лянной // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 8 (62). – С. 13–23.

2015 рік

 • Лянной, Ю. О.  Зміст професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у вищих навчальних закладах Австрії [Текст] / Ю. О. Лянной // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 74–87.
 • Дементьєва, М. В.  Проведення оздоровчої роботи серед дітей з ортопедичними дефектами нижніх кінцівок [Текст] / М. В. Дементьєва, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23-24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 34–37.
 • Лянной, Ю. О.  Професійна підготовка магістрів фізичної терапії та реабілітації у вищих навчальних закладах Латвії та Литви [Текст] / Ю. О. Лянной // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 40–50.
 • Лянной, Ю. О.  Система професійної підготовки майбутніх бакалаврів і магістрів фізичної реабілітації (фізичної терапії) в університетах Нідерландів [Текст] / Ю. О. Лянной // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 97–107.
 • Чміленко, Ю. В.  Фізична реабілітація спортсменів ігрових видів спорту при ушкодженні медіального меніска колінного суглобу [Текст] / Ю. В. Чміленко, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23-24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 147–150.

2014 рік

 • Лянной, Ю. О.  Зміст професійної підготовки магістрів з фізичної реабілітації в університетах Канади [Текст] / Ю. О. Лянной // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 463–470.
 • Лянной, Ю. О.  Підсумки науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедр навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка за 2013 рік [Текст] / Ю. О. Лянной, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-наук. ін-т фіз. культури ; Управління молоді та спорту Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 7–16.
 • Лянной, Ю. О.  Підсумки науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедр Навчально-наукового Інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка за 2013 рік [Текст] / Ю. О. Лянной, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 8–17.
 • Степаненко, О. С.  Професійна підготовка бакалаврів та магістрів з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у Польщі [Текст] / О. С. Степаненко, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 197–202.
 • Фізична реабілітація після ендопротезування кульшового суглоба хворих на ревматоїдний артрит [Текст] / Т. В. Заморський, О. О. Дейнека, Ю. О. Лянной, А. М. Руденко, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 105–108.
 • Голубченко, І. І.  Фізична реабілітація хворих на цукровий діабет 2-го типу [Текст] / І. І. Голубченко, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 71–74.
 • Чернік, Г. В.  Фізична реабілітація часто хворіючих дітей 5–6 років [Текст] / Г. В. Чернік, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 211–214.

2013 рік

 • Лянной, Ю. О.  Лікувальна фізична культура в структурі засобів фізичної реабілітації при порушеннях постави у дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Ю. О. Лянной, О. М. Дрозденко, С. О. Микитенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 383–387.
 • Єзута, М. В.  Організаційно-правові аспекти співпраці України та Європейського Союзу у сфері туризму [Текст] / М. В. Єзута, Ю. О. Лянной, В. М. Зігунов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 78–82.
 • Лянной, Ю. О.  Підсумки науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедр Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка за 2012 рік [Текст] / Ю. О. Лянной, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 8–18.
 • Лянной, Ю. О.  Підсумки науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедр Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка за 2012 рік [Текст] / Ю. О. Лянной, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 7–17.
 • Тарасенко, О. Ю.  Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу [Текст] / О. Ю. Тарасенко, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 425–427.

2012 рік

 • Левитська, Т. В.  Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Данії [Текст] / Т. В. Левитська, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 204–210.
 • Лянной, Ю. О.  Підсумки науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедр Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка за 2011 рік [Текст] / Ю. О. Лянной, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 8–17.
 • Лянной, Ю. О.  Підсумки науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедр Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка за 2011 рік [Текст] / Ю. О. Лянной, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 7–16.
 • Матвієнко, Т. В.  Проблеми фізичної реабілітації жінок зрілого віку після переломів стегна [Текст] / Т. В. Матвієнко, Ю. О. Лянной, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 353–357.
 • Лянной, Ю. О.  Становлення і розвиток реабілітації в Україні [Текст] / Ю. О. Лянной, М. О. Лянной // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 153–158.
 • Михайлов, І. С.  Фізична реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця стабільна стенокардія [Текст] / І. С. Михайлов, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 357–360.

2011 рік

 •  Вивчення потреб у фізичній реабілітації дітей 4–6 років з рецидивним бронхітом в умовах дошкільного навчального закладу [Текст] / Ю. В. Палатай, Я. М. Ганженко, Ю. Б. Арєшина, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (28–29 квітня 2011 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 331–334.
 • Середа, Л. В.  Корекція порушень постави у дітей молодшого шкільного віку засобами фізичної реабілітації [Текст] / Л. В. Середа, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (28–29 квітня 2011 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 363–367.
 • Лянной, Ю. О.  Підсумки науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедр Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка за 2010 рік [Текст] / Ю. О. Лянной, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (28–29 квітня 2011 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 9–19.
 • Лянной, Ю. О.  Підсумки науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедр Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка за 2010 рік [Текст] / Ю. О. Лянной, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 8–18.
 • Арєшина, Ю. Б.  Програма домашньої реабілітації для дітей дошкільного віку з рецидивуючим бронхітом [Текст] / Ю. Б. Арєшина, Ю. О. Лянной. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 69 с.
 • Коваленко, Т. М.  Фізична реабілітація в профілактиці акушерських ускладнень у жінок з аліментарно-конституційним ожирінням [Текст] / Т. М. Коваленко, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (28–29 квітня 2011 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 255–259.
 • Романенко, Я. М.  Якість життя [Текст] : навчально-методичний посібник / Я. М. Романенко, Ю. О. Лянной ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури, Каф. здоров'я людини та фізичної реабілітації. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 98 с.

2010 рік

 

 • Громико, Д. І.  Ефективність фізичної реабілітації при остеохондрозі поперекового відділу хребта [Текст] / Д. І. Громико, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 107–108.
 • Лянной, Ю. О.  Підсумки науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедр Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка за 2009 рік [Текст] / Ю. О. Лянной, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 6–13.
 • Лянной, Ю. О.  Підсумки науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедр Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка за 2009 рік [Текст] / Ю. О. Лянной, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 6–13.
 • Панченко, Г. В.  Фізична реабілітація жінок першого періоду зрілості зі змінами підшкірно-жирової клітковини [Текст] / Г. В. Панченко, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 131–134.
 • Капустян, І. М.  Фізична реабілітація при плоскостопості в дітей 4–6 років в умовах спеціального навчально-виховного закладу [Текст] / І. М. Капустян, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 117–120.
 • Лянной, Ю. О.  Фізичне виховання корекційної спрямованості дітей старшого дошкільного віку з порушенням постави [Текст] / Ю. О. Лянной, Ю. М. Корж // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (3). – С. 312–317.

2009 рік

 • Воробйова, А. В.  Вплив фізичної реабілітації на психоемоційний стан осіб із наслідками спинномозкової травми [Текст] / А. В. Воробйова, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 177–182.
 • Сауляк, С. В.  Застосування засобів фізичної реабілітації при бронхіальній астмі [Текст] / С. В. Сауляк, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 332–335.
 • Жабченко, І.  Реабілітація жінок з ожирінням під час вагітності із застосуванням немедикаментозних заходів [Текст] / І. Жабченко, Ю. Лянной, Т. Коваленко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2009. – № 2/3. – С. 205–209.
 • Романенко, Я. М.  Фізична реабілітація хворих після реконструктивних операцій молочної залози [Текст] / Я. М. Романенко, Ю. О. Лянной, В. В. Андрющенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 484–487.

2008 рік

 • Лянной, Ю. О.  Забезпечення мотиваційної сторони рухової діяльності дітей з церебральним паралічем в процесі корекційно-реабілітаційної роботи [Текст] / Ю. О. Лянной, Н. В. Кукса // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 262–268.
 • Лянной, Ю. О.  Основи фізичної реабілітації [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ю. О. Лянной ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 323 с.
 • Лянной, Ю. О.  Основи фізичної реабілітації [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. О. Лянной ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 367 с. – Гриф МОН України, № 1,4/18-Г-1003 від 07.05.2008 р.
 • Лянной, Ю. О.  Підсумки науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедр Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка за 2007 рік [Текст] / Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 3–11.
 • Кузнєцова, А. С.  Програма фізичної реабілітації хворих на бронхіальну астму в санаторно-курортних умовах [Текст] / А. С. Кузнєцова, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 236–237.
 • Лянной, Ю. О.  Реабілітація і спорт інвалідів [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. О. Лянной ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – 155 с. – ISBN 978-944-665-547-4.
 • Лянной, Ю. О.  Становлення системи реабілітації хворих та інвалідів [Текст] / Ю. О. Лянной // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 262–263.

2007 рік

 • Лянной, Ю. О.  Покращення професійної підготовки майбутніх фізреабілітологів у процесі вивчення спецкурсу "Фізична реабілітація спортсменів високого класу" [Текст] / Ю. О. Лянной // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 278–280.
 • Лянной, Ю. О.  Становлення, досягнення і перспективи розвитку Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка [Текст] / Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 4–12.

2006 рік

 • Чернявська, Н. М.  Вплив фізичної реабілітації на гемодинамічне забезпечення при остеохондрозі шийного відділу хребта [Текст] / Н. М. Чернявська, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 228–234.
 • Бурла, А. О.  Здоров'я і фізична працездатність юних біатлоністів [Текст] / А. О. Бурла, Ю. О. Лянной, В. Ф. Котов // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 309–313.
 • Мороз, Л. В.  Ігрова діяльність в системі реабілітації дітей з наслідками церебрального параліча [Текст] / Л. В. Мороз, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 311–314.
 • Бурла, А. О.  Підвищення фізичної працездатності юних спортсменів [Текст] / А. О. Бурла, Ю. О. Лянной, В. Ф. Котов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 409–414.

2005 рік

 • Міхеєнко, О. І.  Валеологія сутність, методологія, перспективи [Текст] / О. І. Міхеєнко, Ю. О. Лянной // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 117–127.
 • Лянной, Ю. О.  Історичні аспекти становлення, розвитку, досягнень і перспектив кафедри фізичної реабілітації СумДПУ А. С. Макаренка [Текст] / Ю. О. Лянной // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 31–41.
 • Поземірова, Н. М.  Комплексна реабілітація дітей з ДЦП в умовах навчально-виховного закладу [Текст] / Н. М. Поземірова, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 230–234.
 • Колишкін, О. В.  Корекційне значення засобів адаптивного фізичного виховання у відновленні рухових функцій дітей з розладами слуху [Текст] / О. В. Колишкін, Ю. О. Лянной // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 76–84.
 • Кшенська, І. О.  Фізична реабілітація дітей при хронічних захворюваннях верхніх дихальних шляхів [Текст] / І. О. Кшенська, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 219–222.

2002 рік

 • Кравченко, А. І.  Загартування як засіб оздоровлення [Текст] : методика загартування : для студ. спец. "Фізична реабілітація" та "Фізична культура" / А. І. Кравченко, Ю. О. Лянной. – Суми : СумДПУ, 2002. – 71 с.
 • Чміленко, Ю. В.  Корекція рухових порушень інвалідів з ушкодженнями функцій спинного мозку в поперековому відділі засобами фізичної реабілітації [Текст] / Ю. В. Чміленко, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матер. II Всеукр. наук. конф., 25–26 квітня 2002 р. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 67–70.
 • Кравченко, А. І.  Медико-біологічні та реабілітаційні терміни [Текст] : для студ. ВНЗ спец. "ФІзична реабілітація", "Фізична культура" / А. І. Кравченко, Ю. О. Лянной, В. В. Купина. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. – 197 с.
 • Балашов, Д. І.  Особливості моделювання фізичної підготовленості в тренувальному процесі гімнастів 8–10 років [Текст] / Д. І. Балашов, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матер. II Всеукр. наук. конф., 25–26 квітня 2002 р. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 74–77.

2001 рік

 • Лянной, Ю. О.  Вступ до спеціальності [Текст] : курс лекцій для студ. спец. "Фізична реабілітація" / Ю. О. Лянной. – Суми : СумДПУ, 2001. – 65 с.

2000 рік

 • Лянной, Ю. О.  Інвалідний спорт [Текст] : навч. посібник для студ. / Ю. О. Лянной. – Суми : СумДПУ, 2000. – 199 с.
 • Лянной, Ю.  Застосування фізичних вправ як засіб реабілітації школярів з послабленим здоров'ям в умовах загальноосвітньої школи [Текст] / Ю. Лянной, А. Кравченко // Фізичне виховання в школі. – 2000. – № 1. – С. 40–42.