Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Лиман, Ф. М.  Математична логіка і теорія алгоритмів [Текст] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ф. М. Лиман. – 3-є вид., перероб. – [Суми] : [МакДен], 2014. – 174 с.

2013 рік

 • Лиман, Ф. М.  Елементи теорії груп, кілець і полів [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ф. М. Лиман, Т. Д. Лукашова. – Суми : [МакДен], 2013. – 204 с.

2012 рік

 • Лиман, Ф. М.  Періодичні локально нільпотентні групи з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп [Текст] / Ф. М. Лиман, М. Г. Друшляк // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 83.
 • Лиман, Ф. М.  Про поняття і теореми в математиці з позицій математичної логіки [Текст] / Ф. М. Лиман, О. М. Бойко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2012" : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 2. – С. 73–76.

2011 рік

 • Лиман, Ф. М.  Неперіодичні групи з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп [Текст] / Ф. М. Лиман, М. Г. Друшляк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 89–90.

2010 рік

 • Лиман, Ф. М.  Числові системи [Текст] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів вищ. пед. навч. закл. / Ф. М. Лиман. – Суми : МакДен, 2010. – 190 с.

2009 рік

 • Лиман, Ф. М.  Неабелева норма абелевих підгруп у групах що містять абелеву підгрупу рангу 2 [Текст] / Ф. М. Лиман, М. Г. Друшляк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 12–13.
 • Лиман, Ф. М.  Сучасні проблеми організації навчання математики [Текст] / Ф. М. Лиман, С. В. Петренко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85-річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман, В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 146.

2008 рік

 • Лиман, Ф. М.  Неперіодичні групи з недедекіндовою нормою абелевих нециклічних підгруп [Текст] / Ф. М. Лиман // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 15–16.

2007 рік

 • Друшляк, М.  Про групи з умовою мінімальності для неінваріантних розкладних абелевих підгруп [Текст] / М. Друшляк, Ф. Лиман // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 11–12.

2006 рік

 • Вища математика [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 2-х ч. / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко, О. О. Одінцова, О. В. Семеніхіна. – Суми : Унів. кн., 2006. – 614 с.

2005 рік

 • Лиман, Ф. М.  Елементи теорії груп, кілець і полів [Текст] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. фак. / Ф. М. Лиман. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 104 с.
 • Лиман, Ф. М.  Основи векторного та тензорного аналізу [Текст] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-тів / Ф. М. Лиман. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 83 с.

2003 рік

 • Вища математика [Текст] : навч. посібник для студ. немат. спец. вищ. пед. навч. закл. Ч. 2 / Ф. М. Лиман, В. Ф. Власенко, С. В. Петренко, О. В. Семеніхіна. – Суми : СумДПУ, 2003.

2002 рік

 • Лиман, Ф. М.  Вища математика [Текст] : навч. посібник для студ. немат. спец. вищ. пед. навч. закл.: Ч. 1 / Ф. М. Лиман та ін. – Суми : СумДПУ, 2002. – 241 с.