Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Листопад, О. В.  Освіта й розбудова суспільства знань та інновацій [Текст] / О. В. Листопад // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 66–68.

2015 рік

 • Листопад, О. В.  Аутсорсинг в умовах інноваційного розвитку вищої освіти [Текст] / О. В. Листопад // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 402–422.
 • Листопад, О. В.  Зарубіжні моделі інноваційного розвитку освіти [Текст] / О. В. Листопад // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 253–255.
 • Листопад, О. В.  Соціально-економічні домінанти інноваційного розвитку освіти в суспільстві знань та інновацій [Текст] / О. В. Листопад // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 137–160.
 • Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти [Текст] : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 519 с. – [Колектив авторів: А. А. Сбруєва, С. С. Дєнєжніков, О. В. Листопад, О. Г. Козлова, Д. О. Козлов, Т. І. Клочкова, А. В. Красуля, М. Г. Сбруєв, О. А. Заболотна, М. А. Бойченко, А. С. Улановська, І. А. Чистякова]. – ISBN 978-966-698-231-8.
 • Листопад, О. В.  Формування нової освітньої парадигми в умовах суспільства знань та інновацій [Текст] / О. В. Листопад // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 160–175.

2014 рік

 • Листопад, О. В.  Формування нової освітньої парадигми в умовах інноваційного розвитку [Текст] / О. В. Листопад // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 78–80.

2013 рік

 • Листопад, О. В.  Аналіз механізмів відновлення інноваційного педагогічного досвіду А. С. Макаренка у масовій практиці [Текст] / О. В. Листопад // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 18–20.
 • Листопад, О. В.  Зарубіжні стратегії мінімізації професійного вигорання працівників соціально-педагогічної сфери [Текст] / О. В. Листопад // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 148–167.
 • Листопад, О. В.  Зарубіжні стратегії попередження професійного згорання вчителя [Текст] / О. В. Листопад // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 50–53.
 • Листопад, О. В.  Стратегії відкритої освіти в умовах інноваційного розвитку [Текст] / О. В. Листопад // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 102–104.
 • Листопад, О. В.  Тенденції розвитку інклюзивної освіти в умовах інноваційного розвитку [Текст] / О. В. Листопад // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С.111–147.

2012 рік

 • Листопад, О.  Розвиток віртуальної освіти у США [Текст] / О. Листопад // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 1. – С. 150–152.
 • Листопад, О. В.  Інформаційна культура в контексті інноваційного розвитку освіти [Текст] / О. В. Листопад // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 228–230.
 • Науково-педагогічна практика магістрантів у вищих навчальних закладах [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, М. П. Кононенко, О. В. Листопад, Т. Б. Тарасова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наук. ред. А. А. Сбруєва]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 115 с.
 • Листопад, О. В.  Умови ефективного управління інноваційними процесами [Текст] / О. В. Листопад // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 141–144.

2011 рік

 • Листопад, О. В.  Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку [Текст] / О. В. Листопад // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 174-185.
 • Листопад, О. В.  Освіта в стратегічних завданнях інноваційного розвитку Канади [Текст] / О. В. Листопад // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 70–81.
 • Листопад, О. В.  Соціальні технології інноваційного розвитку в контексті етнізації освіти Канади [Текст] / О. В. Листопад // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 36–37.
 • Листопад, О. В.  Соціальні технології інноваційного розвитку освіти: етнізація корінних народів Канади [Текст] / О. В. Листопад // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 101-109.
 • Листопад, О.  Тенденції розвитку європейського університету в контексті широкої інноваційної стратегії [Текст] : зарубіжний досвід / О. Листопад // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 88–94.
 • Листопад, О. В.  Теорія освітніх змін у контексті інноваційного розвитку [Текст] / О. В. Листопад // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4/5 (14/15). – С. 159–172.

2010 рік

 • Листопад, О. В.  Електронне навчання в інноваційному розвитку середньої освіти Великої Британії [Текст] / О. В. Листопад // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 102–104.
 • Листопад, О. В.  Форми фінансування і підтримки інноваційних освітніх проектів [Текст] : зарубіжний досвід / О. В. Листопад // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка ; [гол. редкол.: М. І. Степаненко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова та ін.]. – Полтава : [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка], 2010. – Вип. 7. – С. 101–109. – (Педагогічні науки).

2008 рік

 • Перетятько, О. В.  Професіограма як рушійна сила розвитку професійних характеристик майбутнього вчителя [Текст] / О. В. Перетятько // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 88–90.

2007 рік

 • Перетятько, О. В.  Актуальні проблеми професійної підготовки спеціалістів [Текст] / О. В. Перетятько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 150–151.
 • Перетятько, О. В.  Вплив ідей реформаторської педагогіки на формування української педагогічної теорії і практики (1980–1916 рр.) [Текст] / О. В. Перетятько // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 60–67.
 • Кудренко, А. І.  Вступ до спеціальності. Практикум [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кудренко, О. В. Перетятько. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 179 с.
 • Перетятько, О. В.  Проблема шкільного підручника у вітчизняній школі початку ХХ століття [Текст] / О. В. Перетятько // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 324–327.
 • Перетятько, О. В.  Суб'єктизація сучасної професійної підготовки майбутнього вчителя засобами самоосвіти [Текст] / О. В. Перетятько // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 310–314.

2005 рік

 • Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика [Текст] : навч.-метод. посібник / А. А. Сбруєва, М. П. Кононенко, О. В. Перетятько, М. Ю. Рисіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 118 с.

2004 рік

 • Педагогічна практика [Текст] : навч.-метод. посібник / М. Ю. Рисіна, В. І. Сенчуріна, О. В. Перетятько, А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Л. В. Пшенична ; за ред. Л.В.Пшеничної та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 2 – 163 с.

2003 рік

 • Перетятько, О. В.  Соціально-педагогічний аспект діяльності дореволюційної вітчизняної школи [Текст] / О. В. Перетятько // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 50–53.