Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2011 рік

  • Литвиненко, Т. М.  Міфологічне мислення масової літератури [Текст] / Т. М. Литвиненко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 22–23.
  • Литвиненко, Т. М.  Міфологічні аспекти художнього слова [Текст] / Т. М. Литвиненко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 275–283.

2010 рік

  • Литвиненко, Т. М.  Художній образ як перетин міфу й літератури [Текст] / Т. М. Литвиненко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 1. – С. 127–138.

2009 рік

  • Литвиненко, Т. М.  Національна міфологія в українській російськомовній фантастиці межі XX - XXI століть [Текст] / Т. М. Литвиненко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 355–361.

2008 рік

  • Литвиненко, Т. М.  Принцип міфологічного іменування в художній літературі [Текст] / Т. М. Литвиненко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 165.

2007 рік

  • Литвиненко, Т. М.  Номадологічний підхід у дослідженні взаємодії літератури і міфології [Текст] / Т. М. Литвиненко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 184–192.

2006 рік

  • Литвиненко, Т. М.  Роман-міф: до проблеми жанру [Текст] / Т. М. Литвиненко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 246–249.

2005 рік

  • Литвиненко, Т. М.  Міфологізм в утопії В. Винниченка "Сонячна машина" [Текст] / Т. М. Литвиненко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 134–140.

2001 рік

  • Литвиненко, Т. М.  Історіософська концепція пенталогії Б. Лепкого "Мазепа" та ії художня реалізація [Текст] / Т. М. Литвиненко. – Суми : Слобожанщина, 2001. – 162 с.