Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Литвиненко, Ю. І.  Види Podospora Ces. та Schizothecuim N. Lundq. на території долини р. Сула (Сумська область, Україна) [Текст] : [Білопільський і Сумський райони] / Ю. І. Литвиненко, Н. В. Степановська // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 90–93.
  • Латишева, О. О.  Облігатнопаразитні мікроміцети гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Хухрянський" (Україна) [Текст] : [гідрологічний заказник "Хухрянський", Охтирський район] / О. О. Латишева, Ю. І. Литвиненко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 87–90.

2013 рік

  • Литвиненко, Ю. І.  Історія вивчення сумчатих грибів на території Гетьманського національного природного парку [Текст] / Ю. І. Литвиненко, О. В. Холодков // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 290–294.
  • Кисиль, Т. А.  Облигатнопаразитные микромицеты долины р. Вир (Украина) [Текст] / Т. А. Кисиль, Ю. И. Литвиненко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 268–272.
  • Литвиненко, Ю. І.  Сезонна динаміка комплекса мікроміцетів у повітрі приміщень Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка [Текст] / Ю. І. Литвиненко, Я. В. Трофименко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 286–290.
  • Литвиненко, Ю. И.  Фитопатогенные грибы Ботанического сада Сумского государственного педагогического университета им. А. С. Макаренко [Текст] / Ю. И. Литвиненко, В. В. Сорока // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 282–286.

2012 рік

  • Литвиненко, Ю. І.  Копрофільні аскоміцети долини р. Олешня [Текст] / Ю. І. Литвиненко, А. С. Кравцов // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 17-11.
  • Скляр, Ю. Б.  Характеристика території проектованого заказника "Блюдо" [Текст] / Ю. Б. Скляр, С. С. Бєлан, Ю. І. Литвиненко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал / ред. кол.: В. І. Ладика, А. М. Салогуб, Ю. І. Данько та ін. – Суми : Сумський нац. аграрний ун-т, 2012. – Вип. 9 (24). – С. 7-10.