Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Макарова, В. А.  Проблемы интерпретации скрипичных произведений Дм. Шостаковича [Текст] / В. А. Макарова // Творчість С. Прокоф'єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, (1–2 грудня 2016 р., м. Суми) / [редкол.: В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська, О. К. Зав'ялова та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 93–98.

2016 рік

 • Макарова, В. А.  Музыкальная Шевченкиана Сумщины [Текст] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумська обл. держ. адміністрація, Сумська обл. рада ; Укр. ін-т національної пам'яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. – С. 194–197.

2015 рік

 • Макарова, В. А.  Музыкальное краеведение как инструмент музыкально-эстетического развития личности [Текст] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 121–123.
 • Макарова, Л. А.  Сумщина в долях трьох геніїв [Текст] / Л. А. Макарова, В. А. Макарова // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 1/2. – С. 74–75.

2014 рік

 • Макарова, В. А.  "Очарован Украиной" [Текст] : [П. И. Чайковский и Украина] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Творчість П. І. Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з нагоди 150-річчя першого візиту П. І. Чайковського в Україну, (15–17 травня 2014 року, Суми-Тростянець) / [редкол.: Л. Г. Тарапата-Більченко, Г. В. Алексєєва, О. А. Антонець та ін.]. – Суми ; Тростянець : [ТОВ ВПП "Фабрика друку"], 2014. – С. 82–86.
 • Макарова, В. А.  Сумщина в долях трьох геніїв [Текст] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова, В. К. Шейко. – Суми : [ВД "Фолігрант"], 2014. – 200 с. : іл.

2013 рік

 • Макарова, В. А.  Вивчення української народної пісні на уроці музики [Текст] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 246–250.
 • Макарова, В. А.  С. И. Танеев и Сумщина [Текст] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (29–30 листопада 2013 р., Суми) / МОН України ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 61–64.

2012 рік

 • Макарова, В. А.  Духовна домінанта Сумщини [Текст] : [про Глухівську музичну співацьку школу та її вплив на розвиток вітчизняної та світової культури] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ "ТД "Папірус", 2012. – Вип. 2. – С. 146-151.
 • Макарова, В. А.  Розвиток індивідуальності студента в класі з основного інструмента [Текст] / В. А. Макарова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 148–149.
 • Макарова, В. А.  Скрипичные ансамбли [Ноти] : [учебно-методическое пособие] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова. – Сумы : Изд-во СумГПУ им. А. С. Макаренко, 2012. – 90 с.

2011 рік

 • Макарова, В. А.  "Им аплодировали сумчане" [Текст] : [музыкальная атмосфера г. Сумы в конце ХІХ – начале ХХ столетия] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Держ. архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 282-288.

2010 рік

 • Макарова, Л.  До ювілеїв митців: італійський співак із Сумщини [Текст] : [про Миколу Кузьмовича Іванова] / Л. Макарова, В. Макарова // Мистецтво та освіта. – 2010. – № 3. – С. 58–60.
 • Макарова, В. А.  "Золоті" бельканто Сумщини [Текст] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 106–107.

2009 рік

 • Макарова, В. А.  Музы не молчали... [Текст] : [партизанское движение на Сумщине и песни о войне] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; Сумський обл. архів ; Сумське обл. історико-краєзнавче т-во "Спадщина" ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 231–237.
 • Макарова, В. А.  Специфіка створення інструментальних колективів малих форм [Текст] / В. А. Макарова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 27.

2008 рік

 • Макарова, В. А.  Специфіка ансамблевого музикування [Текст] / В. А. Макарова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 32–33.

2007 рік

 • Макарова, В.  Деякі аспекти роботи з ансамблем скрипалів у школі естетичного виховання [Текст] / В. Макарова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 41.
 • Макарова, В. А.  "Пісні його серце співало..." [Текст] : до 130-річчя від дня народження Олександра Олеся / В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської області, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 313–319.
 • Макарова, В. А.  Сумщина, освячена ім'ям П. І. Чайковського [Текст] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Європейське мистецтво на зламі століть : минуле в сучасному : тези Міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 30–31.

2005 рік

 • Макарова, В. А.  Сумщина мистецька [Текст] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 194–200.

2003 рік

 • Макарова, В. А.  I слово в пісні відгукнеться... [Текст] / В. А. Макарова, Л. А. Макарова. – Суми : Собор, 2003. – 287 с.
 • Макарова, В. А.  I слово в пісні відгукнеться... [Текст] : нотний додаток / В. А. Макарова, Л. А. Макарова. – Суми : Собор, 2003. – 93 с.

2001 рік

 • Макарова, В. А. Перша вітчизняна музична школа [Текст] : [Глухів, ХVIIІ ст.] /  В. А. Макарова, Л. А. Макарова // Матеріали 4-ої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції. – Суми, 2001. – С. 92–95.