Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Голубкова, Н. Л.  Історія: люди та події (Велика Британія та США) [Текст] = History: People and events (The UK and The USA) : навч. посібник / Н. Л. Голубкова, Е. Г. Мандич, В. В. Павлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т філології. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 215 с.

2010 рік

  • Голубкова, Н. Л.  Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США [Текст] = A Guide to British and American (US) history : навч. посібник / Н. Л. Голубкова, Е. Г. Мандич. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 142 с.

2008 рік

  • Мандич, Е. Г.  Американські інноваційні слова в англійській мові [Текст] / Е. Г. Мандич // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 115.
  • Практикум з граматики англійської мови [Текст] = English grammar exercises : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Коваленко, Е. Г. Мандич, В. В. Павлов, Н. Л. Голубкова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 219 с.

2007 рік

  • Мандич, Е. Г.  Емоційні характеристики ділової англійської мови [Текст] / Е. Г. Мандич // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 133.

2004 рік

  • Мандич, Е. Г.  Короткий курс історії та культури Великобританії та США [Текст] : навч. посібник для студ. факультетів  інозем. мов пед. ун-тів / Е. Г. Мандич, Н. А. Скляр. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 206 с.

2003 рік

  • Мандич, Е. Г.  Короткий курс історії та культури Великобританії та США [Текст] : навч. посібник для студ. факультетів інозем. мов пед. ун-тів / Е. Г. Мандич, Н. А. Скляр. – Суми : СумДПУ, 2003. – 103 с.