Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Мартиненко, О. В.  Використання соцмереж як засобу формування математичної компетентності майбутніх учителів математики [Текст] / О. В. Мартиненко, Я. О. Чкана // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 2 (56). – С. 339–346.
 • Мартиненко, О. В.  Засоби музичної виразності як чинники формування національної свідомості студентів педагогічного коледжу [Текст] / О. В. Мартиненко, Я. М. Чурочкіна // Магістр : збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції "Наукові пошуки молодих учених", 12 травня 2016 року / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Каф. менеджменту освіти та проф. підготовки ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 295–299.
 • Ковтун, Г. І.  Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя [Текст] / Г. І. Ковтун, О. В. Мартиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 2 (56). – С. 47–56.

2015 рік

 • Мартиненко, О. В.  Використання соцмереж як засобу формування математичної компетентності майбутніх вчителів математики [Текст] / О. В. Мартиненко, Я. О. Чкана // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 3. – С. 42–44.
 • Мартиненко, О. В.  Математичні методи та моделі споживчої поведінки [Текст] / О. В. Мартиненко, Г. І. Мащенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 5 / 6. – С. 12–18.

2014 рік

 • Мартиненко, О. В.  Дослідницька компетентність учителя математики та економіки: специфіка формування [Текст] / О. В. Мартиненко, Г. І. Ковтун // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 286–294.
 • Мартиненко, О. В.  Міжпредметні зв'язки при навчанні математики дітей [Текст] / О. В. Мартиненко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014" : матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Ч. 1. – С. 42–43.
 • Свєтлова, Т. В.  Олімпіадні задачі з математики як засіб розвитку творчого мислення учнів [Текст] / Т. В. Свєтлова, О. В. Колотіліна, О. В. Мартиненко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014" : матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Ч. 1. – С. 70–71.
 • Мартиненко, О. В.  Формування педагогічної компетентності вчителя математики та економіки [Текст] / О. В. Мартиненко, Г. І. Ковтун // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 334–343.

2013 рік

 • Мартиненко, О. В.  Роль міжпредметних зв'язків у формуванні математичної компетентності студентів фізико-математичного факультету в педагогічному університеті [Текст] / О. В. Мартиненко, О. М. Бойко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 274–281.

2012 рік

 • Мартиненко, О. В.  До питання організації індивідуальної роботи студентів при вивченні диференціальних рівнянь [Текст] / О. В. Мартиненко, О. М. Бойко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 88–89.
 • Мартиненко, О. В.  Роль міжпредметних зв'язків у формуванні математичної компетентності студентів фізико-математичного факультету в педагогічному університеті [Текст] / О. В. Мартиненко, О. М. Бойко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2012" : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 2. – С. 82–84.

2011 рік

 • Мартиненко, О.  До питань мотивації студентів при вивченні математичного аналізу [Текст] / О. Мартиненко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали II міжвузівської науково-практичної конференції, (1–2 грудня 2011 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка; Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 46.
 • Мартиненко, О. В.  Про співпадання класу нескінченно диференційованих векторів самоспряженого оператора Якобі з простором ... [Текст] / О. В. Мартиненко, Є. А. Колесник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 87.

2010 рік

 • Мартиненко, О. В.  Особливості викладання математичного аналізу на першому курсі в педагогічних університетах [Текст] / О. В. Мартиненко, Є. А. Колесник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 2 (4). – С. 193–200.
 • Чашечникова, О. С.  Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції [Текст] : [навчально-методичний посібник] / О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечнікова, О. В. Мартиненко ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – [2-ге вид.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 133 с.

2009 рік

 • Мартиненко, О. В.  Особливості викладання математичного аналізу на першому курсі педагогічних університетів [Текст] / О. В. Мартиненко, Є. А. Колесник // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 151–152.
 • Мартиненко, О. В.  Організація навчання комплексного аналізу в педагогічних університетах [Текст] / О. В. Мартиненко, Є. А. Колесник // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 306–310.
 • Мартиненко, О. В.  Семінар як форма роботи в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Текст] / О. В. Мартиненко, Н. М. Довганич // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 279–282.
 • Мартиненко, О. В.  Характеристика деяких класів функцій у термінах їх коефіцієнтів Фур'є-Якобі [Текст] / О. В. Мартиненко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 12.

2008 рік

 • Мартиненко, О. В.  Підготовка майбутнього вчителя математики в сучасних умовах [Текст] / О. В. Мартиненко, О. М. Удовиченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 19–20.

2007 рік

 • Чашечникова, О.  Програма спецкурсу "Графіки функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції [Текст] / О. Чашечникова, Л. Чашечникова, О. Мартиненко // Математика в школі. – 2007. – № 3. – С. 23–28.
 • Чашечникова, О.  Програма спецкурсу "Графіки функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції" [Текст] / О. Чашечникова, Л. Чашечникова, О. Мартиненко // Математика в школі. – 2007. – № 5. – С. 30–35.
 • Мартиненко, О.  Роль лекцій при вивченні математичного аналізу [Текст] / О. Мартиненко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 19.

2004 рік

 • Петренко, С. В.  Модульно-рейтингова система організації навчання математики в профільній школі [Текст] / С. В. Петренко, О. В. Мартиненко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 259–266.