Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Гаврилюк, О. Г.  Безособові форми дієслова в англійській мові [Текст] : навч. посібник для студ. II курсу факультетів інозем. мов / О. Г. Гаврилюк, О. В. Марушкевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 90 с.
  • Марушкевич, О. В.  Механізми інтерпретації тексту з позиції когнітивного підходу до мови [Текст] / О. В. Марушкевич // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 37.

2009 рік

  • Гаврилюк, О. Г.  Часові форми дієслова в англійській мові [Текст] : навч. посібник для студ. I курсу факультетів інозем. мов / О. Г. Гаврилюк, О. В. Марушкевич. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 118 с.

2008 рік

  • Статівка, В. І.  Типи розуміння та механізми інтерпретації тексту [Текст] / В. І. Статівка, О. В. Марушкевич // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2008 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 263–266.